Vitamin B12 (cijanokobalamin, hidroksikobalamin, metilkobalamin, deoksiadenozilkobalamin) je vitamin topljiv u vodi s vrlo važnom ulogom u različitim metaboličkim i sintetskim putevima.

Strukturna formula vitamina B12

Osnovu ovog vitamina čini jezgra korina, zbog čega se ova grupa spojeva zovu korinoidi. Jezgru čine 4 reducirana pirolna prstena koji su međusobno povezani dok kobalt čini središte molekule i čvrstom kovalentnom vezom vezan za 4 dušikova atoma. Prisutstvo kobalta je vrlo bitno za biološku aktivnost.

Nedostatak može dovesti do anemije i nekih neuroloških oštećenja.

Bogati izvori vitamina B12 su riba, plodovi mora, mlijeko, jetra, srce i fermentirani sirevi, a u povrću ga uopće ni nema. Preporučene dnevne količine (RDA) za zdravu odraslu osobu su 2 μg, a to je količina prisutna u normalnoj prehrani.