Arheološko područje Mile

Arheološko područje Mile nalazi se u Arnautovićima, općina Visoko, Bosna i Hercegovina. Proglašeno je za nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.[1]

Lokacija uredi

Nalazi se uz sjeverni rub sela, blizu desne obale Bosne. Srednjovjekovno naselje Mile u 17. ili 18. stoljeću dobilo je naziv Arnautovići. Smješteno je u Visočkom polju, na desnoj strani Bosne, blizu ušća rječice Goruše, 2 km udaljeno od Visokog. Lokalitet na kojem se nalaze ostaci crkava zove se Zidine ili Crkvina.

Historija uredi

Vladalo je mišljenje da je krunisanje kralja Tvrtka I obavljeno u manastiru Mileševa, kod Prijepolja. U posljednjih 40-tak godina, naročito nakon arheološkog iskopavanja P. Anđelića, pojavila se i druga teza, po kojoj Mile kod Visokog postaju i krunidbeno mjesto bosanskih kraljeva. Uz razmatranje svih političkih i crkvenih prilika, te studija sfragistike i numizmatike, smatra se da je koronator djed Crkve bosanske.

Opis uredi

Kompleksno arheološko područje u Milima sastoji se od četiri graditeljske cjeline koje stoje u specifičnim prostornim i hronološkim odnosima. Najstariji zid nekog objekta, još uvijek je hronološki neodređen. Smatrali su ga jedno vrijeme antičkim, odnosno kasnoantičkim objektom. Romanička crkva podignuta iznad najstarijeg objekta u periodu 12.-13. stoljeće. Starija gotička crkva koja se naslanjala na apsidu romaničke crkve, podignuta je u prvoj polovini 14. stoljeća, nakon osnivanja samostana. Grobovi su ispunjavali unutrašnjost crkve, a oko crkve, bila je velika nekropola stećaka. Otkriveno je ili djelimično istraženo preko 100 grobova. Od toga je u crkvi otkriveno i istraženo 36 grobova. Mlađa gotička crkva Ustanovljene su četiri zidane grobnice, među kojima je svakako najznačajnija kraljevska grobnica. U nalaze iz grobova, izuzimajući kraljevski grob, spadaju srebrne i bronzane naušnice raznih tipova, dijelovi kožnog pojasa sa bronzanim aplikacijama, bronzana loptasta dugmad, razno srebrno i bronzano prstenje, fragmenti staklenih čaša i talijanski piccoli kovani u rasponu od 12. do 14. stoljeća.

Grob bana Stjepana II Kotromanića (umro 1353.godine) nije mogao biti arheološki provjeren. Franjevački ljetopisi navode da je ban Stjepan II podigao Crkvu svetog Nikole u Milima i da je prema vlastitoj želji u njoj pokopan. Grobnica kralja Tvrtka I Kotromanića smještena je u zadnjem dijelu crkvenog kora, dim. 2,00X2,80 m. U njoj je bio slobodno postavljen sarkofag dim. 1,90X1,00 m. Nadzemni dio grobnice sačinjavale su kamene ploče crvenkastosmeđe boje, sa profilacijom i figuralnim ukrasima u plitkom reljefu i jedan monolitni stećak-sljemenjak sa podnožjem, pomno isklesan od čistog sitnozrnog krečnjaka. Danas stećak leži uz sjeverni zid crkve, gdje je i nađen. Nalazi ostataka materijalne kulture su veoma dragocjeni. To su:

  • dijelovi plašta od brokatnog platna sa predstavama kraljevskog grba na plaštu koji je služio kao mrtvački pokrov preko sanduka,
  • četiri zlatna prstena, jedan srebrni i jedan bronzani sa tragovima pozlate; dva posljednja su pečatni prstenovi,
  • uski dijadem sa 20 pozlaćenih pločica, i posebno pronađena zlatna pločica,
  • dio brokatne trake sa srebrnim dugmadima.

Svi predmeti se nalaze u srednjovjekovnoj zbirci Zemaljskog muzeja i izloženi su.

Reference uredi

  1. ^ "Arheološko područje Mile". kons.gov.ba. Pristupljeno 13. 9. 2016.

Vanjski linkovi uredi