Aginor je imaginarni lik iz serijala epske fantastike Točak vremena. Aginor je jedan od 13 Izgubljenih, moćnih Aes Sedai koji su u Dobu legendi prešli Mračnom. Aginor se nekada zvao Išar Morad Kuejn. Bio je najpoznatiji biolog svoga vremena. Međutim, zabranili su mu da se bavi genetskim inženjeringom. Zbog toga je prešao Sijenci. Nije bio ni vojskovođa ni guverner, ali je zato kreirao sav nakot Sijenke. Troloci su bili njegov prvi rad. Stvorio ih je ukrštanjem ljudi i životinja. Zatim je stvorio Draghare i Midraale. Neka njegova bića su uništena kao Golam i džumara. Nakon zatvaranja u zatvor Mračnog čekao je 3000 godina da bi se oslobodio. Ubio ga je Rand al'Tor, ponovorođeni Lijus Terin Telamon kod Zjenice svijeta.