Doba legendi je imaginarno doba iz serijala epske fantastike Točak vremena. Doba legendi je Doba čiji je početak počeo davno. Svi izvori se slažu u jednom: da je to bio veoma dug i napredan period u istoriji čovječanstva. Veliki gradovi kao Paaran Dizen, Cora i drugi su cvjetali. Oko njih su se pružali nizovi zelenih polja. Tehnologija je bila na izuzetno visokom nivou. Džo-kola i druge letjelice su parale nebom. Saidin, muška polovina Istinskog izvora nije bio zaprljan ludilom Mračnog. Aes Sedai su bile obožavane. Aes Sedai u stvari znači sluga svih. Ljudi su bili prevazišli bilo kakav materijalni interes . Ljudi tog doba marili su samo za služenje društvu i dobijanje počasnog trećeg imena. Kriminala je bilo, ali je bio jako rijedak i počinioci su nekako vezivani da nikada ne mogu da ponove taj zločin. Nije bilo siromaštva. Svi su mogli udobno da žive. Prosječan ljudski vijek je bio oko 150 do 200 godina. Međutim, Aes Sedai su živjeli i po 700 godina. Sa 300 godina, Aes Sedai se smatrala mladom. Osim ljudi, postojale su i druge dvije rase. Nimovi, ljudi biljke, i Ogijeri dobroćudna neljudska rasa bića su bili te dvije rasa. Međutim dok su Ogijeri prirodna bića, Nimovi su vještački stvoreni. Također je postojala grupa ljudi koji su se zvali Da'šain Aijeli. Oni su bili zavjetovani da nikome ne čine zlo. Aes Sedai su radili u mnogim zanimanjima, kao Obnavljači (liječili su ljude) ili u istraživačkim timovima. Veliko okupljalište Aes Sedai zvalo se Dvorana Slugu. Ona se nalazila u ogromnom gradu Paaran Disenu. Vremenske prilike su bile kontrolisane, tako da nije bilo ni suša ni poplava. Vlada je bila mnogobrojna i mudro je upravljala zemljom. U njoj je bilo dosta Aes Sedai, ali i običnih ljudi. Jedno od najvećih čuda ovoga doba je bila plutajuća sfera nad Koran Daarom. To je bukvalno bio nebeski grad. Također je bio centar nauke i tehnologije. Sferu su napravili Aes Sedai, ali su je održavali obični ljudi. Sva čudesa Doba legendi su se završila sa otvaranjem rupe u zatvoru Mračnog. Počeo je Rat moći, saidin je ukaljan i Slamanje svijeta je počelo.