Troloci

Troloci su imaginarna stvorenja iz svijeta epske fantastike Točak vremena. Troloci su stvorenja koja je načinio Mračni, otac sveg zla za vrijeme velikog rata Svijetla i Sijenke u Dobu legendi. Troloci su odvratna mješavina ljudi i životinja. Mogu imati kopita, papke kljunove, gubice. Njihovi zapovjednici su Midraali, zli demoni. Većina Troloka je pobijena nakon zatvaranja rupe u zatvoru Mračnog. Međutim, Troloci su se vratili za vrijeme Troločkih ratova. Tri stotine godina su Troloci pustošili svijetom. Potpuno su uništili neke nacije, kao Manetern. Na kraju su pobijeni i otjerani u Pustoš, zle oblasti na sjeveru svijeta. Troloci su podjeljeni u družine nalik na bande kao Da'vol, Ko'ban i drugi. Troloci imaju odličan njuh i vid. Osnovna jedinica Troloka je Pesnica, koja broji oko dvije stotine Troloka.