Aes Sedai

Aes Sedai su imaginarna organizacija iz svijeta serijala epske fantastike Točak vremena. Aes Sedai je ime dato muškarcima i ženama koji mogu da dodirnu Istinski izvor i upotrebe njegovu moć. Muškarci upotrebljavaju saidin, mušku polovinu Istinskog izvora, a žene koriste saidar, žensku polovinu Istinskog izvora. Saidin je izopačio Mračni, tako da svaki muškarac koji ga koristi poludi.

Pet moćiUredi

Istinski izvor ima pet osnovnih moći: Vatra, Voda, Vazduh, Zemlja i Duh. Ove moći nazivaju se i niti jedne moći. Muškarci su bolji u korišćenju Vatre i Zemlje a žene su bolje u Vodi i Vazduhu. Duh je podjednako rasprostanjen. Svaki Aes Sedai posjedovaće količinu moći pri rukovanju nitima Istinskog izvora. Neka osoba bolje koristi dvije niti, neka tri. Od Doba legendi niko nije posjedovao veliku količinu moći sa svih pet niti. Različite upotrebe Jedne moći zahtjevaju različite niti. Upravljanje vremenom zahtjeva Vodu i Vazduh a Liječenje zahtijeva Vodu i Duh. Iako se smatra da nijedna moć nije jača od drugih, među ženskim Aes Sedai postoji izreka: Nijedna stijena nije tako jaka da je vjetar ne istroši, a voda može da ugasi svaku vatru.

Aes Sedai za vrijeme Doba LegendiUredi

Aes Sedai su bili veoma poštovani za vrijeme Doba legendi. Aes Sedai znači sluga svih. Aes Sedai su se bavili raznovrsnim zanimanjima: neki su radili u rudarstu, odnosno vadili su rudu iz zemlje pomoću moći Istinskog izvora, neki su liječili ljude i mogli su da izliječe sve osim smrti. Postojali su i veliki istraživački timovi koji su pronalazili nove tehnologije. Aes Sedai su se sastajali u velikoj Dvorani Sluga, u ogromnom gradu Paaran Disenu. Međutim, istraživački tim koji je vodila Lanfear je otvorio rupu u zatvoru Mračnog, zle kosmičke sile. Mračni je dodirnuo svijet i mnogi su mu se pridružili. Počeli su užasni ratovi. Na kraju tog rata Lijus Terin Telamon, najjači Aes Sedai je zatvorio rupu u zatvoru Mračnog. Međutim, protivudar Mračnog je zatrovao mušku polovinu Istinskog izvora, saidar. Otada svaki muški Aes Sedai poludi.

Slamanje svijetaUredi

Poludjeli muški Aes Sedai su počeli da upotrebljavaju Istinski izvor za užasa djela. Sravnili su planine, podigli mora, stvorili planine i učinili druge stvari. Veliki zemljotresi i ogromne oluje bili su sasvim obična pojava. Čitava civilizacija je uništena. Ovo je u istoriji zapamćeno kao Slamanje svijeta. Ovaj period je trajao sve dok zadnji muški Aes Sedai iz Doba legendi nije umro. Međutim, muškarci koji su mogli da usmjeravaju su i dalje ludili.

Bijela kulaUredi

Nakon kraja Slamanja svijeta, ženski Aes Sedai su se udružili da se ujedine i izgradili su Bijelu kulu. Zapravo, Bijelu kulu su izgradili Ogijeri, neljudska rasa bića u Tar Valonu, velikom gradu. Otada su Aes Sedai gospodarili Tar Valonom. Slamanje svijeta je stvorilo dosta mržnje i bijesa prema Aes Sedai. Aes Sedai su se podijelile u sedam Ađaha. Svaki Ađah smatra da ima svoj zadatak u svijetu. Na primjer, Crveni Ađah lovi muškarce koji dodiruju Istinski izvor i odsjeca ih od Istinskog izvora da ne bi poludili. Smeđi Ađah traga za znanjem. Kako se bliži velika bitka protiv Mračnog, a ponovorođeni Lijus Terin Telamon, koji se sada zove Rand'al Tor je uspio da skloni ludilo Mračnoga sa saidina, Aes Sedai se moraju odlučiti na koju stranu će stati.

Obuka u Bijeloj kuliUredi

Svi se slažu da je obuka u Bijeloj kuli veoma teška i stroga. Kada djevojka sa sposobnošću usmjeravanja tek dođe u Bijelu kulu, ona je polaznica. Polaznice nose jednostavne bijele haljine. Nad zornica polaznica ih nadgleda i kažnjava ih. Polaznice između časova vrše razne dužnosti kao pranje sudova, ribanje poda i slično. Kada polaznica pokaže određeni stepen umješnosti i moći, ona polaže ispit da postane Prihvaćena, sledeći stepen u hijehariji Aes Sedai. Test se satoji u tme da triput prođeš kroz tri kamena luka i suočiš se sa svojim najvećim strahovima. Lukovi su ustvari Ter'angreali. Prihvaćene nose bijelu haljinu, ukrašenu sa raznobojnim prstenovima. One su manje stegnute sa pravilima, ali imaju puno obaveza. Konačni ispit za postajanje Aes Sedai sastoji se u tome da Prihvaćene dokažu da mogu da usmjeravaju čak i pod najvećim pritiskom. Nakon što ovo polože, one daju tri zakletve:

  1. Da nikad ne lažu.
  2. Da nikada ne prave oružje da jedan čovjek ubije drugog.
  3. Da nikada ne koriste Istinski izvor za povrijeđivanje, osim kao posljednju liniju odbrane.

AđasiUredi

Ađasi su organizacije u redu Aes Sedai. Svaki Ađah smatra da ima svoju ulogu u svijetu. Ovo je spisak Ađaha. Plavi Ađah je jedan od najmanjih. Ima veliku mrežu doušnika. Smatra da je njegova uloga u svijetu da razumije uzroke i poledice. Ima mnogo uticaja. U velikom je suparništvu sa Crvenim Ađahom. Važniji članovi su Moraina Sedai, Leana, Šerijam. Crveni Ađah je najveći Ađah. Oni smatraju da je njihova uloga da muškarce koji mogu da usmjeravaju odsjeku od Istinskog izvora. Ne trude se puno da te muškarce uhvate žive. Važniji članovi su Elaida, Lijandrin, Amiko i drugi. Smeđi Ađah je malobrojan. Oni smatraju da je njihova dužnost da tragaju za znanjem. Za Aes Sedai tog Ađaha često se kaže da su izgubljene u vremenu i prostoru. Važniji član je Verin Sedai. Zeleni Ađah je veoma uticajan. Često ga zovu i Bojni Ađah. Oni smatraju da je njihov zadatak da se bore protiv stvorenja mraka. Zeleni Ađah je mnogobrojan i u prijateljstvu je sa Plavim Ađahom. Žuti Ađah je najmanji Ađah i ima mali uticaj. Taj Ađah jer posvećen liječenju. Aes Sedai iz Žutog Ađaha će probati da iliječe sve, pa i smrt. Važniji član je Ninaeva al'Mera. Bijeli Ađah je veoma mali. On smatra da je njegova uloga u svijetu da sve posmatra logički. Sivi Ađah je uticajan. On svu svoju moć posvećuje diplomatskim sposobnostima. Aes Sedai iz Sivog Ađaha su savjetnice mnogih vladara.