120. oslobodilačka brigada

120. oslobodilačka brigada vojna je jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bila je manevarska jedinica 12. divizije.

120. oslobodilačka brigada
Osnovana 11. januara 1995. kao 143. lahka brigada
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrsta pješadija
Dio Prvog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedište Sarajevo

Formirana je kao 143. lahka brigada 11. januara 1995. od ljudstva manevarskih bataljona 2. viteške motorizovane, 5. motorizovane, 101. motorizovane i 102. motorizovane brigade.

13. oktobra 1995. došlo je do organizacijskih promjena i masovne demobilizacije u okviru 12. divizije. 143. lahka brigada preimenovana je u 120. oslobodilačku brigadu.

Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem, odlikovana su tri pripadnika ove brigade.

LiteraturaUredi

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.