102. brdska brigada

102. brdska brigada vojna je jedinica koja je tokom rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine.

102. brdska brigada
Aktivan 19. februar 1993. – 13. oktobar 1995.
Država Republika Bosna i Hercegovina
Grana Kopnena vojska Armije Republike Bosne i Hercegovine
Vrsta pješadija
Dio Prvog korpusa Armije RBiH
Glavno sjedište Sarajevo

Štab Vrhovne komande je 31. augusta 1992. donio formalnu odluku o formiranju već postojeće (od početka jula) 1. samostalne pješadijske brigade RgŠO Sarajevo. Od 1. samostalne brigade, Specijalne jedinice "Zagreb" Okružnog štaba, Odreda Ilidža i 1. odreda odbrane OpŠO Novi Grad, 28. septembra formirana je 3. motorizovana brigada. U istom periodu formirana je i 1. motorizovana brigada, od 1. istočnohercegovačke brigade, 11. pješadijske brigade "Zmaj od Bosne", odreda Čengić Vila i "Omer Maslić".

Tokom reorganizacije jedinica 1. korpusa, 19. februara 1993. formirana je 3. motorizovana brigada od 1. i 3. motorizovane i Specijalne brigade Oružanih snaga RBiH. 19. marta preimenovana je u 102. motorizovanu brigadu. Ulaskom u 12. diviziju dobija ime 102. brdska brigada. Tokom masovne demobilizacije i reorganizacije jedinica 1. korpusa, 13. oktobra 1995. ulazi u sastav 129. brdske brigade.

Od ljeta 1993. jedinice brigade učestvovale su u borbenim djejstvima izvan Sarajeva. Od 1994. jedan bataljon brigade je u kontinuitetu djelovao u zoni odgovornosti Operativne grupe 3 Vareš, odnosno 16. divizije.

Ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima posthumno je odlikovan načelnik štaba brigade Meho Porobić. 18 pripadnika brigade odlikovano je Zlatnim ljiljanom, najvišim ratnim priznanjem.

LiteraturaUredi

  • Smail Čekić i grupa autora (2017). Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1. izd.). Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-25-0.