Zadruga je seoska zajednica u Južnih Slavena. Zadruga se sastoji od veće porodice ili klana organizovanih po patrijarhalnom principu, a koji su živjeli na jednoj naseodbini, gdje su zajednički održavali zemlju, stoku i novac. Najstariji radno sposobni član zajednice je obično bio vođa, zadužen za davanje zadataka ostalim članovima zadruge. S obzirom su zadruge bile organizovane po patrijarhalnom sistemu, žena koja bi se udala obično je napuštala zadrugu svojih roditelja i priključivala se zadrugi svog muža. Zadruge su krajem 19. vijeka počele da gube značaj kako su postajale sve veće i teško kontrolisane, te su se prirodno razbijale u više različitih zadruga ili su se pretvarale u sela. Mnoga moderna sela današnjeg Balkana potiču iz sistema zadruga.