Wikipedia:Pravila o imenovanju članaka (titule)

Ovaj članak sadrži pravila korištenja titula (prefiksa) u naslovima članaka.

Prvo i najvažnije pravilo je koristiti najčešće korišteno ime.

Staleške titule

uredi

Vladari i plemići

uredi

Pošto vladari jedne zemlje često nose isto ime (naprimjer, osam engleskih kraljeva se zvalo Henrik), za razlikovanje se tradicionalno koriste rimski brojevi. Međutim, pošto se više osoba zvalo Henrik II, potrebno je naznačiti kojim područjem (carstvom, kraljevinom, kneževinom, vojvodstvom, itd) su vladali kako bi ih razlikovali.

  • Ako je osoba najpoznatija po nadimku, i ako se taj nadimak koristi u literaturi na bosanskom jeziku, onda se taj nadimak treba koristiti i u naslovu članka. Najočigledniji primjer je Karlo Veliki.
  • Uvijek treba voditi računa o ispravnoj tituli. Neispravno je Elizabeta II, kraljica Engleske, jer je kraljevina Engleska prestala postojati 1707. godine, dok je osoba u pitanju rođena u 20. vijeku. Također je neispravno Albert II, kralj Belgije, pošto je titula belgijskog vladara "kralj Belgijanaca" - te je stoga ispravno Albert II, kralj Belgijanaca.

Supruge vladara i plemića

uredi

Naslovi članaka o suprugama kraljeva i careva koje same nisu imale nikakvu nasljednu titulu trebaju biti u formatu {Ime} od {Mjesto}.

Naslovi članaka o suprugama vladara ispod ranga kralja i o suprugama svih plemića, kao i naslovi članaka o muževima svih vladarica i plemkinja, trebaju biti u formatu {Titula} {Ime} od {Mjesta}.

  • Titule dobivene brakom se ne uključuju u naslov članka osim ako je osoba u pitanju živa. Naprimjer, koriste se Katarina Aragonska umjesto Katarina, kraljica Engleske, jer je Engleska imala pet kraljica po imenu Katarina, a supruge vladara se ne razlikuju rimskim brojevima. Međutim, pošto je živa i trenutno koristi tu titulu, naslov članka o supruzi španskog kralja je Sofía, kraljica Španije, ali će se nakon njene smrti vratiti na djevojačko ime - Sofía od Grčke i Danske.
  • Muževi vladarica koji brakom nisu dobili nikakvu titulu ne podliježu pravilima u ovoj sekciji.

Mlađi članovi vladarskih i plemićkih porodica

uredi

Klerske titule

uredi

Rimokatoličke titule

uredi

Imena papa se pišu u formatu {Papa} {Izabrano ime} {Redni broj u rimskim ciframa}, njihova svjetska imena se navode u tekstu. Imena protupapa se pišu u formi {Protupapa} {Ime} {Redni broj u rimskim ciframa}. Primjeri su Papa Klement III ili Protupapa Klement III.

Imena kardinala se pišu u formi {Kardinal} {Ime} {Prezime}. Nezavisno o vrsti kardinalske časti (Kardinal-đakon, Kardinal-biskup...), navodi se samo Kardinal.

Od biskupa prema dole koristi se samo ime u naslovu članka, dok se u tekstu navodi funkcija.

Pravoslavne titule

uredi

Imena patrijarha pišu se u formi {Patrijarh} {Ime} {Redni broj u rimskim ciframa} nezavisno o vrsti pravoslavne crkve.

Imena episkopa se pišu u formi {Episkop} {Ime}.

Za niže redove se navodi samo ime, a funkcija tek u tekstu članka.

Titule protestantske crkve

uredi

U naslovu se navode samo imena, dok se u tekstu navode funkcije (generalintedant, biskup itd.)

Titule u islamu

uredi

Zbog kompleksnosti islamskih titula, ovdje možemo navesti samo primjere pisanja u formi {Ime} {Titula} {Prezime}, kao npr. Sabahudin ef. Rizvić. Ovdje se ne smiju umiješati turske plemićke titule kao što su beg ili aga.

Jevrejske titule

uredi

Imena rabina pišu se u fromi {Rabin} {Ime} {Prezime} npr. Rabin Avraham Shapira.

Od kantora ili kasana prema dole pišu se samo imena dok se funkcija navodi u tekstu.

Kleričke iznimke

uredi

Imena svetaca pišu se uvijek u formi {Sv.} {Ime} bez razlike na vrstu i pravac crkve. Međutim, ako je neka osoba bila monarh i kasnije kanonizirana, te ako je ta osoba ostala poznata kao monarh, a ne kao svetac, pomenuti format se ne koristi. Naprimjer, poljska kraljica Jadviga je kanonizirana 1997. godine - skoro šest vijekova nakon njene smrti. Ona je stoga ostala poznata kao Jadviga, kraljica Poljske, a ne kao Sveta Jadviga.

Ako se radi o osobama koje su poznatije po nadimcima ili zbog bolje prepoznaje po područijma, piše se dodatak poslije imena kao npr. Sv. Franjo Asiški ili kao Franjo Asiški.

Naučne titule

uredi