Rimski brojevi je naziv brojevnog sistema koji služi za predstavljanje prirodnih brojeva. Rimski brojevi su nastali za vrijeme Rimljana. Sistem ima 7 cifara i to:

Rimski brojevi na jedrenjaku "Cutty Sark"
I - CIFRA ZA BROJ 1
V - CIFRA ZA BROJ 5
X - CIFRA ZA BROJ 10
L - CIFRA ZA BROJ 50
C - CIFRA ZA BROJ 100
D - CIFRA ZA BROJ 500
M - CIFRA ZA BROJ 1000

Brojevi koji nemaju svoju cifru se tvore tako što se koristi sabiranje i oduzimanje brojeva koji imaju cifru. Za primjere tvorbe, pogledajte tabelu koja se nalazi u priloženom.

Budući da Rimljanima nisu bili potrebni brojevi veći od nekoliko hiljada, pa im je tako najveći broj koji ima svoju cifru je hiljada (M). Veliki nedostatak sistema rimskih brojeva je što se ne mogu tvoriti decimalni ili negativni brojevi, niti se može predstaviti nula. Rimski brojevi se koriste kao redni brojevi u bosanskom jeziku.

Primjeri tvorbe brojeva u Rimskom brojnom sistemu uredi

Arapski broj Rimski broj
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
11 XI
12 XII
13 XIII
14 XIV
15 XV
16 XVI
17 XVII
18 XVIII
19 XIX
20 XX
25 XXV
30 XXX
40 XL
50 L
51 LI
60 LX
70 LXX
80 LXXX
90 XC
91 XCI
100 C
101 CI
110 CX
125 CXXV
150 CL
200 CC
500 D
788 DCCLXXXVIII
1000 M
1999 MCMXCIX
2000 MM
2006 MMVI
2009 MMIX
2011 MMXI