Vodopad je prirodna pojava koja se javlja na rijekama, ili između stepenastih jezera. Označava mjesto slobodnog pada vode u vodotoku na onim mjestima gdje se javlja iznenadna promjena u elevaciji reljefa. Uzroci ovakvih iznenadnih prekida u reljefu mogu biti tektonske prirode, kada je gravitaciono po rasjedu spušten nizvodni blok (ovo je kratkotrajan proces koji se javlja prilikom zemljotresa) ili uzrok može biti različiti litološki sastav dvije stijenske mase, pri čemu je stijenska masa nizvodno manje otporna na riječnu eroziju, odnosno, kada se u njoj dejstvom vode vrši brže iznošenje čestica nego što je to u uzvodnom bloku.

Šema formiranja vodopada

Neki vodopadi mogu nastati i još nekim iznenadnim geološkim procesima kao što su klizanja terena ili vulkanska aktivnost. Također postoje i vještački vodopadi, koje čovjek pravi radi uljepšanja prostora.

Najviši vodopad u Evropi je Vinnufossen.

Vodopad

Vanjski linkovi

uredi