Vulkan

Vulkan Vezuv nadomak Napulja
Fontana lave visoka 10 metara na Havajima

Vulkani su velike pukotine u litosferi kroz koje najčešće uz eksploziju iz unutrašnjosti Zemlje izbijaju užarene stijene, pepeo i gasovi.

Sama prethodno opisana pojava se naziva vulkanizam.

Pukotina u litosferi kroz koju se izliva užarena masa naziva se krater. Užarena masa koja izbija na površinu Zemlje kroz krater naziva se magma ili lava, a pojava erupcija vulkana. Zone na Zemlji koje se odlikuju vulkanskom aktivnosti nazivaju se labilnim zonama.

Na Zemlji se vulkani najčešće javljaju na granicama tektonskih ploča, no vulkani postoje i na tijelima koja nemaju tektonske ploče (Venera, Io) Najpoznatija ovakva zona je u Tihom okeanu i naziva se vatreni pojas Pacifika.

Naziv vulkan potiče od rimskog boga Vulkana, boga vatre i vulkana.

Vulkanima se bavi vulkanologija.

Također pogledajteUredi