Vjekoslav Klaić

Vjekoslav Klaić (Garčin, 28. juli 1848. - Zagreb, 1. juli 1929.) hrvatski historičar, akademik JAZU, pisac historije Bosne.

Vjekoslav Klaić

Vjekoslav Klaić je rođen 28. jula 1848 u Garčinu. Srednu školu završio je u Varaždinu i Zagrebu. Studij historije i geografije završio je u Beču 1869-1873. Radio je kao profesor historije u gimnaziji, a 1893. izabran je za profeosra opće historije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tu radi do penzionisanja 1922. Bio je član JAZU od 1893. Umro je u Zagrebu 1. jula 1929.

Predmet interesovanja V. Klaića je hrvatska historija gdje je ostavio najznačajnije tragove u razvoju hrvatske historiografije (Historija Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX vijeka). Napisao i prvu naučnu historiju srednjovjekovne Bosne (Poviest Bosne do propasti kraljevstva, Zagreb 1882. Reprint izdanje objavljeno je u Sarajevu 1990.).

Najviše informacija o Vjekoslavu Klaiću pruža zbornik radova o njemu: Vjekoslav Klaić – život i djelo, Zagreb-Slavonski Brod 2000.