Sulfat je poliatomski anion, čija je empirijska formula SO42-. Struktura mu je tetraedarska, u kojoj je sumpor okružen sa četiri atoma kisika. Većina sulfata su rastvorljivi u vodi, osim sulfata kalcija, stroncija i barija. Ova osobina se kod barij-sulfata koristi za njegovo gravimetrijsko određivanje.

Struktura sulfat iona

Također pogledajte

uredi  Nedovršeni članak Sulfat koji govori o hemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.