Trojna tačka neke tvari je tačka u faznom dijagramu određena temperaturom i pritiskom na kojoj supstanca istovremeno postoji u tri agregatna stanja (plin, tekućina i čvrsto) u međusobnoj termodinamičkoj ravnoteži.

Na primjer, živa je u trojnoj tački pri temperaturi od −38,8344 °C i pritisku od 0,2 mPa.

Trojna tačka vode koristi se za definiranje kelvina, osnovne jedinice SI za termodinamičku temperaturu tako da je njen iznos utvrđen kao tačno 273,16 K.


Nedovršeni članak Trojna tačka koji govori o fizici treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.