Transmisijski kontrolni protokol

(Preusmjereno sa TCP)

TCP je protokol za kontrolu prijenosa podatka, također je dio TCP/IP-a (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) koji je dio svakog računarskog sistema. Njegova je uloga malo drugačija. Dok se IP brine za identifikaciju i vezu sa najvećom od svih mreža, TCP se brine o razmjeni podataka sa mrežom, tako da pod njegovom kontrolom leže podprotokoli i usluge koje se nalaze i na računaru korisnika i na serveru kojem pristupa. Među njima su FTP (file transfer protocol), news, gopher, telnet i drugi servisi koji se mogu ostvarivati TCP-om.
Nedovršeni članak Transmisijski kontrolni protokol koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.