Internet protokol

(Preusmjereno sa IP)

Internet Protocol (IP) jeste protokol za komunikaciju između izvora i korisnika preko Internet mreže. Podaci preko IP-a se šalju u paketima i to samo između routera, a između svičeva (switch) u frame-ovima. Internet protokol je nepouzdan, jer ne osigurava da će paket podataka biti u ispravnom stanju ili, u najgorem slučaju, hoće li uopće doći.

Svaki uređaj na mreži se identificira pomoću IP-adrese. IP-adresa se prema trenutno važećem IPv4 protokolu sastoji od 32 bita. Često se ova 32 bita označavaju sa četiri decimalna broja odijeljena tačkama, npr. 192.168.1.21. IP-adresa ima dva dijela: mrežni prefix koji identificira mrežu i broj hosta koji određuje pojedini uređaj na mreži. U zavisnosti od mrežnog prefixa, mreže se dijele u pet klasa: A, B, C, D i E. U upotrebi su prve tri klase koje se međusobno razlikuju prema broju hostova koje mogu imati i opsegu adresa na osnovu koji se utvrđuje veličina mrežnog prefixa.

Mreže koje operiraju na ovim protokolima definišu one koji im pristupaju preko specifičnih adresa Internet protokola, popularno nazvanim IP-adrese. IP-adresama se jasno definiše položaj i identifikacija korisnika i kompanije koja pruža usluge ostarivanja konekcije, ne čitavom Internet-u.


Nedovršeni članak Internet protokol koji govori o računarstvu treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.