TCP/IP je kostur komunikacijskih protokola koje koristi Internet i druge slične računarske mreže. Temeljni protokoli su TCP, UDP i IP.

Prva veza između mreža

Protokoli

uredi

Transmisijski kontrolni protokol (engleski: transmission control protocol – TCP) sastavni je dio Internet protokola, pomoću kojeg aplikacije mogu da stvore konekciju na drugi računar kako bi mogli vršiti razmjenjivanje podataka. TCP također može odvojiti podatke za više aplikacija koje koriste internet protokol (npr. Web server i email server na jednom računaru). Internet protokol (engleski: Internet Protocol – IP) protokol je za komunikaciju između izvora i korisnika preko internet mreže.

Postoji i IP adresa. To je adresa koja se sastoji od 32.-bitne kombinacije binarnih brojeva npr. 192.168.64.2 tj. 11000000.10101000.01000000.00000010. Istu mora imati svaki računar koji se nalazi na mreži ili internetu.

Također pogledajte

uredi

Vanjski linkovi

uredi