Sljedećih jedanaest

Grupa jedanaest država

Grupa jedanaest država (N-11) ili Sljedećih jedanaest (eng. Next Eleven) je niz od jedanaest država, koje imaju potencijal, da uz države BRICS-a postanu najveće svjetske privrede u 21. vijeku. To su: Bangladeš, Egipat, Filipini, Indonezija, Iran, Južna Koreja, Meksiko, Nigerija, Pakistan, Turska i Vijetnam.

Pojam je 2005. godine, prvi uveo Jim O'Neill, ekonomista investicijske banke Goldman Sachs u naučnom radu. Ove države imaju obećavajuće mogućnosti za ulaganja i dalji razvoj. Na kraju 2011., četiri glavne države iz ove grupe (Meksiko, Indonezija, Južna Koreja i Turska) također poznate kao MIKT, činile su 73 posto BDP-a svih država Grupe jedanaest država. BDP BRIC država (Brazil, Rusija, Indija i Kina) bio je 13,5 triliona dolara, dok je BDP MIKT bio gotovo 30 posto toga: 3,9 triliona dolara[1].

Obilježja Grupe jedanaest država su: makroekonomska stabilnost, politička zrelost, otvorenost trgovini, investicijska politika i kvalitet obrazovanja.

Sličan pojam je CIVETS: (Kolumbija, Indonezija, Vijetnam, Egipat, Turska, Južnoafrička Republika), koji je skovao ekonomist Robert Ward 2009. godine.

Podaci o državamaUredi

Država Populacija BDP (PPP)
u milijardama $ (2018)
Nominalni BDP
u milijardama $ (2018)
BDP po stanovniku
u $ (2018)
Izvoz
u milijardama $ (2014)
Uvoz
u milijardama $ (2014)
Vanjskotrgovačka razmjena
u milijardama $ (2014)
HDI
(2015)
  Bangladeš 150.039.000 751,9 285,8 4.560 37,6 40,7 78,6 0,579
  Egipat 92.100.000 1.292,7 253,2 13.330 27,1 55,2 82,3 0,691
  Indonezija 237.641.000 3.492,2 1.074,9 13,162 179,4 168,4 347,8 0.689
  Iran 78.192.200 1.749,4 418,8 21.241 95,7 61,2 156,9 0.766
  Meksiko 123.337.000 2.571,6 1,212.8 20.617 406,4 407,1 813,5 0,762
  Nigerija 174.507.539 1.168,3 408,6 6.027 93,01 52,7 145,71 0,514
  Pakistan 209.970.000 1.141,2 324,7 5.677 25,1 45,07 70,17 0,550
  Filipini 105.998.000 955,2 332,4 8.893 53,3 63,6 116,9 0,682
  Južna Koreja 50.004.441 2.138,2 1.693,2 40.775 $572,7 525,5 1.098,2 0,901
  Turska 73.723.000 2.320,6 909,8 28.347 176,6 240,4 417 0,761
  Vijetnam 93.388.000 705,7 240,7 7.463 147 138,6 285,6 0,683

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi

Vanjski linkoviUredi