Arktički krug ili Sjeverni polarni krug, je najsjeverniji od 5 najvažnijih apstraktnih krugova, odnosno paralela na Zemlji. Arktički krug označava južnu granicu područja u kome najmanje jedan dan tokom godine sunce uopće na zalazi, tokom ljetnog solsticija. Ta pojava se naziva polarni dan i izraženija je (po broju takvih dana) što je mjesto sjevernije, tj. bliže sjevernom polu. Analogno tome, tokom godine desi se bar jedan dan kada sunce uopće ne izlazi, što se desi tokom zimskog solsticija, kada imamo polarnu noć. I u ovom slučaju, dužina kontinuirane noći se povećava kako se približavamo sjeveru i to tako da na početku Arktičkog kruga polarna noć traje jedan dan a na sjevernom polu šest mjeseci.

Mapa Arktika, sa Arktičkim krugom (plava kružnica)

Ekvivalent Arktičkom krugu je Antarktički krug, gdje vlada isto pravilo, s tim kada je unutar Arktičkog kruga polarna noć unutar Antarktičkog kruga je polarni dan i obrnuto.

Položaj Arktičkog kruga nije fiksan. Od 6. juna 2017. godine, on se nalazi na 66°33'46,7" sjeverno od ekvatora. Njegova geografska širina zavisi o stepenu Zemljinog nagiba, koji varira unutar granica od 2°, tokom perioda od 40.000 godina, usljed plimne sile zbog orbite Mjeseca. Shodno tome, Arktički krug se pomjera prema sjeveru brzinom od oko 15 metara godišnje.