Sintetički radioizotopi

Sintetički radioizotopi ili Vještački radioaktivni izotopi su radioaktivni izotopi koji se ne javljaju u prirodnim uslovima na Zemlji. Najčešće se dobijaju bombardovanjem atomskih jezgara elementarnim česticama ili drugim atomskim jezgrima i raspadom ili cijepanjem tako dobijenih jezgara. Sintetički radioizotopi mogu biti veoma kratkog vijeka (manje od jedne sekunde) a mogu biti i dugoživeći, do nekoliko stotina godina. Kratkoživeći izotopi imaju izvanredno veliku primjenu. Nuklearna medicina najvećim delom se bavi primjenom kratkoživjećih radioaktivnih izotopa u liječenju i dijagnostici.


Nedovršeni članak Sintetički radioizotopi koji govori o hemiji treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.