Seizmologija (iz grčkog seismos = potres i logos = nauka) je naučna studija potresa i propagiranje elastičnih valova kroz Zemlju. Naučno polje također uključuje studije efekta potresa, poput cunamija kao i raznih seizmičnih izvora poput vulkanskih, tektonskih, okeanskih, atmosferskih i umjetnih procesa (poput ekspolozija). Srodno polje koje koristi geologiju, da izvodi zaključke na temelju informacija što se tiču prijašnjih potresa je paleoseizmologija. Zabilješka zemljinog kretanja kao funkciju vremena se zove seizmogram.

Potresi, i ostali izvori, proizvode različite tipove seizmičkih valova.

Također pogledajte uredi