Drugi nikejski sabor

(Preusmjereno sa Sedmi vaseljenski sabor)
Drugi Nicejski sabor
Datum 787
Priznaju Katoličanstvo, Pravoslavlje
Prethodni sabor (Katoličanstvo) Treći Carigradski sabor
(Pravoslavlje) Trulski sabor
Sljedeći sabor Četvrti Carigradski sabor
Sazvao/la Carica Irena
Predsjedovao/la Carica Irena
Broj otaca 350 (dva papinskih predstavnika)
Teme rasprave Ikonoborstvo
Dokumenti i izjave odobrano poštovanje ikonima
Hronološki spisak Ekumenskih sabora

Drugi Nicejski sabor, održan u Niceji od septembra do oktobra 787, sazvala je carica Irena, namjesnica Konstantina VI, da bi se izjasnilo o kultu poštovanja ikona.

Lav III Isavrijanac izdaje 727. godine edikt kojim zabranjuje poštovanje ikona i načelno slikovito predstavljanje, smatrajući to pravim idolopoklonstvom. Car imenuje ikonobornog patrijarha, a od pape Grigorija Š, koji bijaše izopćio ikonoborce, izuzima pokrajinu Ilirik ispod papske nadležnosti i predaje ga pod nadležnost Carigrada. Njegov nasljednik Konstantin IV Kopronim saziva Sabor 754. godine u Carigradu,koji osuđuje poštovanje ikona i isključuje ikonofile, uključujući i Jovana Damaskina, najljućeg branioca poštovanja ikona. Carica Irena, podrškom patrijarha Tarasija i pristankom pape Adrijana I, saziva drugi Sabor, također u Niceji (350 otaca), koji poništava odluke Sabora iz 754. godine i formuliše učenje da predmet poštovanja jeste ličnost predstavljena na ikoni, i da treba praviti razliku između obožavanja (λατρεια), koje priliči samo Bogu, i poštovanja (προσκυνησις) koje dolikuje svetima. Sabor nisu prihvatile Crkve u carstvu Karla Velikog (Njemačka, Francuska, Španija). Sabor u Frankfurtu 794. godine i Karlovske knjige izjašnjavaju se protiv poštovanja ikona.

Uz svu otvorenu opoziciju patrijarha Nikifora, Teodora Studita i načelno monaha, ikonoborstvo opstaje blagodareći otvorenom gonjenju Pravoslavnih od strane bizantijskih careva. Tek pod caricom Teodorom kult ikona ponovo je uspostavljen (842); u spomen na taj događaj ustanovljena je Nedelja Pravoslavlja, prve nedelje Uskršnog posta. Ikonoborstvo je posljednja jeres koja je bila predmet ekumenskog sabora.

Vanjski linkoviUrediEkumenski sabori
Katolički i Pravoslavni Prvi nikejski sabor (325) | Prvi carigradski sabor (381) | Efeški sabor (431) | Kalcedonski sabor (451)| Drugi carigradski sabor (553) | Treći carigradski sabor (680–681)| Trulski sabor (692)| Drugi nikejski sabor (787) | Četvrti carigradski sabor (869-870)
Pravoslavni Peti carigradski sabor (1341–1351)| Jerusalemski sabor (1672)
Katolički Sabor u Sutri | Prvi lateranski sabor | Drugi lateranski sabor | Lateran | Četvrti lateranski sabor | Prvi sabor u Lyonu | Drugi sabor u Lyonu | Sabor u Beču | Sabor u Pisi | Sabor u Konstanci | Sabor u Sieni | Sabor u Baselu-Ferrari-Firenci | Peti latersanski sabor | Tridentinski sabor | Prvi vatikanski sabor | Drugi vatikanski sabor