Sarajevo Remake

Sarajevo Remake nosač je zvuka Sinan Alimanović Quinteta izdat 2003. godine i produciran od strane Muzičke produkcije JS RTV BiH - Bosna i Hercegovina.

Sarajevo Remake
Sarajevo Remake.jpg
Album Sinan Alimanović Quinteta
Objavljen 2003.
Žanr Džez
Izdavač Muzička produkcija BHRT-a
Producent(i) Sinan Alimanović
Hronologija albuma Sinan Alimanović Quinteta

Sarajevo Remake
(2003)
Bosnia Groove
(2007)

Album nosi naziv po autorskoj kompoziciji Sinana Alimanovića, nastaloj tokom osade Sarajeva. Kompozicija je prvi put izvedena 1993. godine, od strane preostalih članova Big banda RTV BiH.

Stav jazz kritičara:Uredi

"Ono što odmah postaje jasno, već nakon prvog preslušavanja ploče, jeste činjenica da album Sarajevo Remake zvuči i doima se krajnje kompaktno - koliko autorski, toliko i izvođački. Prevladava jedan melankolični, lirski ugođaj koji, kao da je, kod Sinana Alimanovića i njegovih saradnika rezultat dugogodišnjeg sazrijevanja i, rekao bih čak, džezističkog odrastanja. Bilo da se radi o preradi znanih standarda, ili o originalnim viđenjima melodija uzetih iz narodne muzičke tradicije ili pak, hard - bop temama, autorski i izvođački vokabular je jedinstven. Drugim riječima - originalan, a to je upravo ono što dobar džez odvaja od pokušaja da se svira dobar džez. Stvar više nije samo u činjenici da će neke uzeti elemente neke sevdalinke ( melodijske, harmonske, ritmičke ), nego kako će ih rasporediti u nekom novom ključu koji jeste džezistički, i to u najboljem smislu te riječi. Otuda kompleksna razrada u svim kompozicijama u kojima je na prvom mjestu struktura izvedbi, arhitektonika djela koja je više od pukog sabiranja osnovnih značajki savremene improvizovane muzike. U tome i jeste ona fina granica između rutine i školkog i originalnog pristupa materiji, koja u izvedbama Sinana Alimanovića i njegovog kvinteta dobija onu finu koprenu ličnog. Treba se samo prisjetiti da se sevdalinka Snijeg pade na behar, na voće već nalazila u mapi Indexa i da ju je otpjevao veliki, sada pokojni Davorin Popović, ali da je ovo sada nešto potpuno drugačije. Tek se naslućuju konture nečega što je nekada bila jedna od pjesama u izvedbi Indexa, recimo neparna metrička struktura ili upotreba glasova i "clap - handa" da bi se odredio ritmički obrazac, ali sve ostalo je dato kroz jednu potpuno drugačiju optiku.Sinan Alimanović se voli koristiti obligatima koje donose pojedini instrumenti i izmjenjivati sola sa čvrsto napisanim chorusima, tako da cijeli ansambl diše kao jedan tim u kome nema prvog i zadnjeg čovjeka i gdje cjelina daje više od pukog zbrajanja kvaliteta pojedinca. Slobodan Bodo Kovačević će u solu citirati i sevdalinku Moj dilbere, dok će se klavir i truba izmjenjivati u solističkim dijelovima. Cijela izvedba je data u valovima, u stalnim usponima i padovima tenzije, sa finim dinamičkim i melodijskim nijansiranjima, profinjeno i muzički zrelo. Slična se atmosfera provlači kroz još jednu reinterpretaciju sevdalinke, one pod nazivom Kraj tanana šadrvana ( tekst, odnosno poeziju velikog njemačkog pjesnika Heinricha Heinea je svojedobno preveo čuveni bošnjački pjesnik Safet beg Redžepašić - Bašagić, a onda je nastala jedna od najljepših sevdalinki, a da joj se autor muzike ne zna ) izvedena u duetu, a po uzoru na savremeni ekspresionistički pristup klaviru Keitha Jarretta sa lelujavim kontrabasom Dinka Šimunovića i stalnim "arpeggima" klavira. Lirizam je naglašen, jedna melankolična atmosfera koja kao da savremenim izražajnim sredstvima donosi nutrinu poruke te sevdalinke. Ta melankolična atmosfera provlači se i kroz izvedbu poznate šansone "Uvelo lišće", koju će džezisti prihvatiti kao dio temeljnog repertoara, izvedenu u triju sa solima kontrabasa na kome je cijela izvedba, dok u srugom dijelu trio ulazi u snažan swing. Jedna od najljepših džez balada A Child Is Born, kornetista, svirača na krilnom rogu i vođe velikog orkestra, ali prevashodno izvanrednog kompozitora i aranžera Thad Jonesa, jednog od trojice braće poznatih jazz solista, ponovo je prilika da se iskaže prevashodno duh kolektivne svirke u kojoj svi dišu istim dahom. Otvara je klavir uz ritam sekciju u kojoj Faik Lačević svira metlicama, nakon eksponiranja teme ponavlja je gitara, dok se tek u srednjem dijelu pridružuje prekrasnim melodijama Georgi Dimitrovski na krilnici, a u drugom dijelu i sa trubom sa denferom, što naglašava koprenastu, lirsku atmosferu cijele izvedbe. Klavir je sav u harmonskim razradama i lijeno nabacanim akordima, da bi tek povremeno preuzeo ulogu solističkog instrumenta. Opet strahovita doza one melankolije koja se provlači kroz cijelu ploču i daje joj definitivnu boju. Karizmatski trubač i vođa malih sastava Miles Davis napisao je temu Solar u trenutku kada je u drugoj polovici šezdesetih počeo surađivati sa mladim, talentiranim džez solistima i ona će ostati trajno na repertoaru mnogih savremenih malih sastava. Dodir sa modalnim džezom i njegov karakteristični osjećaj za melodije u toj su kompoziciji naglašeni i kao stvoreni za kvintet Sinana Alimanovića. Truba sa denferom Georgija Dimitrovskog donosi temu, da bi se potom krenulo u improvizaciju sa naglašenim "grooveom" i sa snažnim potiskom ritam sekcije, dok u drugom dijelu gitara Slobodana Kovačevića dobija prostor za improvizaciju, a onda i kontrabas u up tempu. Na koncu preuzima je klavir Sinana Alimanovića, a potom prostor dobijaju iznova kontrabas i bubnjevi. Zavrašava je truba sa denferom u najboljem stilu Miles Davisa. U triju je odsvirana i poznata sevdalinka Bentbaša. Dok ritam sekcija svira i ponavlja ritmičke figure, Alimanović na klaviru gradi slojevitu strukturu izvedbe. Atmosfera je "bluesy" pomalo melankolična sa finim lirskim detaljima i izvanrednim, rekli bismo čak bujnim pijanizmom, koji tek povremeno bljesne, da bi se vratio smirenoj atmosferi.

Ta stalna valovita podizanja i spuštanja tenzije iskazuju Sinana Alimanovića ne samo u ulozi vrhunskog pijaniste, nego prevashodno kao muzičara koji zna i umije da muzičku materiju struktuira na jedan složen način. I na koncu, prostor dobija i Georgi Dimitrovski da se iskaže kao kompozitor i svirač na krilnom rogu. Za podlogu uzima makedonsku tužbalicu Si zaljubiv edno mome, za fini melodijski "bluesy" osjećaj odsviran na krilnici. Faik Lačević ponovo blista upotrebljavajući metlice, a ostatak sastava samo škrto popunjava praznine. Atmosfera je, kao i u većini izvedbi, melanholična, džez muzičari u svom slengu imaju za nju termin "after hours". Sarajevo Remake je kompozicija hard - bop ugođaja koju je Sinan Alimanović napisao u burnim ratnim godinama za Big Bamd RTV BiH i jednu televizijsku emisiju koja se pomoću satelita prenosila u cijeli svijet. U njoj će se on dohvatiti svoje druge ljubavi Hammond B3 orgulja i Leslie 770 pojačalima sa kojima dobija onaj topli, lelujavi gospel zvuk. Otvara je eksplozivnim solom Georgi Dimitrovski na trubi, preuzima Slobodan Kovačević, a onda i Sinan Alimanović, koji kao da želi pokazati da je muzički testament velikog Jimmya Smitha savladao na najbolji mogući način. Posebno kada odsvira nekoliko harmonskih progresija, a u završnici se opet pojavljuje truba sa sordinom, kontrabas i bubnjevi u "breakovima". Još jedan dokaz da našim muzičarima tradicija, posebno ona modernog džeza, nije strana i da su i tu u prostorima, u kojima se osjećaju krajnje udobno."

Ognjen Tvrtković

decembar, 2002. godine, Sarajevo

Spisak muzičaraUredi

Spisak kompozicijaUredi

  1. Snijeg pade na behar, na voće (tradicionalna/Sinan Alimanović)
  2. Sarajevo Remake (Sinan Alimanović)
  3. Kraj tanana šadrvana (tradicionalna/Sinan Alimanović)
  4. Autumn Leaves (Joseph Kosma)
  5. A Child Is Born (Thad Jones)
  6. Solar (Miles Davis)
  7. Bentbaša (tradicionalna/Sinan Alimanović)
  8. Si zaljubiv edno mome (tradicionalna/Georgi Goce Dimitrovski)

ReferenceUredi

1. Navedeni tekst se nalazi na cover - u albuma "Sarajevo Remake"