Samael

Samael je imaginarni lik iz serijala epske fantastike Točak vremena. Samael je Izgubljeni, jedan od 13 Aes Sedai, velikih sluga Mračnog. U Dobu legendi Samael se zvao Tel Džanin Elinsar. Imao je veliki ožiljak preko cijelog lica koji mu je zadao Lijus Terin Telamon u jednom meču. Samael je ostavio taj ožiljak kao znak sijećanja na taj poraz. Samael je bio veliki sportista i svjetski šampion. Nakon početka Rata moći, postao je general. U njemu je nađena velika ratna vještina i on je taj talenat dobro koristio. Ipak, on je sa svojim snagama ulazio u bitku tek kada je bio siguran u pobjedu. Prešao je sijenci u četvrtoj godini rata. Bio je veliki vojskovođa, ali loš guverner. Nakon što je bio zatvoren u zatvoru Mračnog, oslobodio se sa drugim Izgubljenima posle 3000 godina. Zavladao je Ilijanom, ali ga je ubio Rand al'Tor, ponovorođeni Lijus Terin Telamon.