Rodonit

Rodonit je inosilikatni mineral mangana, željeza, magnezija ili kalcija sa općom formulom (Mn, Fe, Mg, Ca)SiO3, član piroksenoidne grupe minerala, koji se kristalizira u triklinskom sistemu. Ovaj mineral se često javlja sa savršenom kalavošću u kompaktne mase sa ružičasto-crvenom bojom, mada boja često ide do smeđe zbog površinske oksidacije. Ime mu dolazi iz grčkog ῥόδος rhodos, što znači ružičast.

Rodonit
Rodonita2EZ.jpg
Kristali rodonita u stijeni (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3
Općenito
Kategorija Inosilikatni minerali
Hemijska formula (Mn2+Fe2+MgCa)SiO3
Identifikacija
Molekularna težina varira
Boja ružičasto-roza do smeđe-crvena, siva ili žuta
Kristalni habitus tabularni kristali, masivni, granularni
Kristalni sistem triklinski - pinakoidni H-M simbol (1), prostorna grupa P1
Kristalno srastanje lamelarno, ploha kompozicije {010}
Kalavost savršena na {110} i {110}, (110) ^ (110) = 92.5°; dobra na {001}
Lomljivost konhoidalna do nejednaka
Tvrdoća 5,5 - 6,5
Sjaj staklast do biseran
Indeks prelamanja nα = 1.711 - 1.738 nβ = 1.714 - 1.741 nγ = 1.724 - 1.751
Optičke osobine biaksijalne (+)
Birefringencija δ = 0,013
Pleohroizam slab
Ogreb bijel
Relativna gustoća 3,57 - 3,76
Reference [1][2][3]

Kristali rodonita ponekad mogu imati debeli tabularni habitus, ali su takvi kristali rijetki. On ima savršenu, prizmatičnu kalavost, gotovo pod pravim uglovima. Tvrdoća mu je 5,5 do 6,6, a specifična težina 3,4 do 3,7, sjaja staklastog, a nešto rjeđe bisernog na prelomljenim površinama. Mangan u njemu je često zamijenjen željezom, mangnezijem, kalcijem a ponekad i cinkom koji ponekad mogu biti prisutni u znatnim količinama. Sivo-smeđa varijanta ovog minerala sadrži i do 20% kalcij-oksida, a naziva se bustamit; a fowlerit je varijetet koji sadrži oko 7% cink-oksida.

Ružičasti rodonit u kontrastu sa crnim mangan-oksidom ponekad se koristi kao materijal za nakit poput ovog primjerka iz okruga Humboldt, Nevada.

Inosilikatna (lančana silikatna) struktura rodonita ima ponavljajuću jedinicu od pet silikatnih tetraeadra. Rijetki polimorfni piroksmangit, formiran pri različitim uslovima temperature i pritiska, ima isti hemijski sastav ali mu je ponavljajuća jedinica od sedam tetraedara.

ReferenceUredi

  1. ^ Handbook of Mineralogy
  2. ^ Rhodonite, Mindat.org
  3. ^ Rhodonite, Webmineral data