Robert Campin

Robert Campin (rođen oko 1375. u Tournai - 1444. u Tournai) je bio flamanski slikar.

Los Desposorios de la Virgen, por Robert Campin.jpg

Na svojim slikama, pretežno religiozne tematike, hrabro je napustio zlatnu pozadinu i svoje ekspresivno prikazane ličnosti iz hrišćanske istorije smjelo postavio u gotovo naturalistički predstavljene građanske enterijere. Portret, žanr koji zbog uzdizanja ličnosti pojedinca srednji vijek nije poznavao, bio je također dio njegovog slikarskog opusa. Psihološku individualizaciju i plastičnu obradu kvari, međutim, horror vacui koji se očitava u suviše malom prostoru između glave portretisanog i margine.

Vanjski linkoviUredi