Pridjev ili adjektiv (od latinski: adiectivus = dodan, priložen) riječ je koja se pridijeva imenici, obično opisujući je ili specificirajući.

Pridjevi nisu univerzalna vrsta riječi jer nemaju svi jezici pridjeve. Na primjer, kineski jezik nema pridjeve: sve riječi koje se prevode kao pridjevi zapravo su stativni glagoli.

U nekim se jezicima participi koriste kao pridjevi. Imenice koje mijenjaju druge imenice ponekad se zovu modificirajuće imenice, imenice s pridjevskom službom, ili dio složene imenice.

Pridjevi u bosanskom jeziku uredi

Kada posvojni pridjevi završavaju na -ov, -ev, -in, a tvoreni su od vlastite imenice pišu se velikim početnim slovom. Kada posvojni pridjevi završavaju na -ski, -ški, -ćki pišu se malim slovom.

Rod i broj pridjeva uredi

Pridjevi se slažu sa imenicom

  • u rodu - iskren, iskrena, iskreno
  • u broju i padežu - čisto odijelo, čista odijela

Poređenje pridjeva (komparacija) uredi

  • Pozitiv - brz, lak
  • Komparativ - brži, lakši
  • Superlativ - najbrži, najlakši
  • Određeni vid (oblik) pridjeva - visoki dječak, iskreni čovjek
  • Neodređeni vid (oblik) pridjeva - visok dječak, iskren čovjek
  • pripadanje po vremenu – Vremenski - dnevni, nedjeljni, mjesečni
  • pripadanje po mjestu – Mjesni - gornji, donji, lijevi, desni

Također pogledajte uredi