Rgveda (Sanskrit: ऋग्वेद, ṛgvedá), ili Rigveda, je jedna od četiri Vede a po svojem obimu veća je od ostalih vedskih samhita. Čine je 1028 himni (ovom kontekstu himna označava pjesmu vjerskog sadržaja i religiozne svrhe) napisanih u više od deset hiljada strofa sa preko 150.000 riječi. Smatra se da su najstariji dijelovi Rgvede nastali već oko 1300. godine p. n. e. što nam se može učiniti kao veoma rano za jedno tako značajno djelo, no treba shvatiti i činjenicu da Rgveda ima svoje korijene u mnogo starijoj prošlosti.

Jedan odjeljak iz Rgvede na sanskritu.

Neki od bogova koji su opjevani u rgvedskim himnama, kao na primjer Varuna, Mitra i Indra, tri velika boga Rgvede, slavljeni su i ranije, u manje ili više drugačijem obliku, u vrijeme indoevropske zajednice, zatim kod starih Grka, i naravno, kod plemena koja su kasnije naselila područja današnje Indije i Irana. Susret arijskih došljaka i dravidskih stanovnika u slivu rijeke Ind, uslovno rečeno, proizveo je još bogova.

Dakle, u svim rgvedskim himnama možemo osjetiti naslijeđe duge i drevne pjesničke tradicije i usmenih predanja. Struktura i oblik himni često su veoma zamršeni, teme koje su opjevane vrlo raznolike kao i duhovni horizonti pjesnika: tu su strofe u kojima se pokušava ostvariti komunikacija sa bogovima ali one koje svjedoče o svjetovnim i metafizičkim razmišljanjima autora.

Sadržaj

uredi

Himne u Rigvedi posvećene su različitim božanstvima. Indra je jedan od najvažnijih a tu su i Agni, žrtveni plamen, i Soma, sveti napitak i biljka od koje se napitak pravi. Isto tako, važni su i Mitra, Varuna, Savitr, Višnu, Rudra, Pušan, Brihaspati (ili Brahmanaspati), te prirodne pojave: Prithivi (Majka Zemlja), Surja (Sunce), Vata (Vjetar), Apas (Voda), Parjanijaa (Grom i Kiša), Vac (Riječ), mnoge rijeke i ostali.

Osim božanstava, himne pominju i ličnosti, koncepte, pojave, predmete, fragmente mogućih stvarnih historijskih događaja (borbe prvih Arijaca protiv neprijatelja).

Rgveda se satoji od deset knjiga - mandala - sa određenim brojem himni u svakoj (prva i deseta imaju po 191 himni i najveće su, ostale mandale imaju od 43 do 114 himne).

Rgveda je deklamovana tokom (žrtvenih) obreda, najčešće su to radili vrhovni sveštenici, no pojedine himne imaju i nesumnjivu pjesničku vrijednost a pažljivi čitalac otkriće brojne paralele sa vječnim pitanjima i temama obrađenim u kasnijim religioznim i svjetovnim djelima.

Reference

uredi
Pjesma o iskonu na Wikiizvoru na bosanskom jeziku