Dravidi su prastanovnici Indije i dijela Pakistana. Jezički i etnički čine posebnu porodicu koja se sastoji od niza naroda. Dravidi su bili nosioci neolitske kulture koja se razvila u dolini rijeke Ind još u 4. milenijumu stare ere. Dravidi su se bavili poljoprivredom i obradom metala. Koristili su se pismom koje ni do danas nije odgonetnuto. Oko 2000. godina prije nove ere u Indiji sa sjeverozapada počinju prodirati Arijci ("plemeniti") koji će do 1000. godina prije nove ere pokoriti Dravide, ali će primiti njihovu kulturu. O dugotrajnim borbama Arijanaca i Dravida ima dosta podataka u legendama i mitovima sačuvanim u velikim epovima Mahabharati i Ramajani. Danas udio Dravida u ukupnom stanovništvu Indije iznosi 25%.