Regija (lat. regio zemlja, pokrajina, oblast) predstavlja prostor koji se izdvaja svojim osobitim prirodnim i društvenim odlikama.

S obzirom na veličinu postoje:

  1. Makroregije – krupne regije na Zemlji (kontinenti ili unutar kontinenta velike cjeline).
  2. Mezoregije – dijelovi unutar makroregije; npr. u Evropijužna Evropa.
  3. Mikroregije – male prostorne cjeline (npr. unutar neke države grad sa okolinom).

Fizionomske regije su regije koje imaju jednoobraznost pejzaža (Livanjsko polje, pustinja Arabija, Alpe...) Funkcionalne regije koje karakterišu obilježja koja su posljedica društveno-ekonomskih činilaca i njegova okolina.

Također pogledajte uredi