Razgovor:Sabahski sunnet

Najnoviji komentar: KWiki, prije 10 godina

Sabahski sunneti imaju 2 rekata.

Na prvom rekatu se uči Subhaneke: Subhaneke allahumme ve bihamdike ve tebarekesmuke ve teala džedduke ve la ilahe gajruke.

Zatim se uče euza, bismila i Fatiha:

EUZU BILLAHI MINE-ŠŠEJTANI-RRADŽIM BISMILLAHI-RRAHMANI-RRAHIM

1.EL—HAMDU LILLAHI RABBIL—ALEMIN 2.ER-RAHMANIR-RAHIM 3.MALIKI JEVMID-DIN 4.IJJAKE NE’ABUDU, VE IJJAKE NESTE’IN 5.IHDINES-SIRATEL-MUSTEKIM 6.SIRATALLEZINE EN’AMTE ALEJHIM GAJRIL-MAGDUBI ALEJHIM VE LED-DALLIN.

Zatim se uči jedan duži ili tri kraća kur'anska ajeta. Kod nas je u praksi da se uči jedna kraća sura čime se ispunjava ovaj uvjet.

Ta sura može npr. biti sura Kevser:

1.INNA EATAJNAKEL--KEVSER 2.FE SALLI LI RABBIKE VEN--HAR 3.INNE ŠANI’EKE HUVEL--EBTER

Zatim se obavi ruku, sedžde i ustane na drugi rekat na kojem se uči bismila, Fatiha i duži ajet ili tri kraća ili kao što sam naveo sura, ali ono što se uči ne smije biti isto što se uči i na prvom rekatu. Zato navodimo suru Ihlas:

1.KUL HUVALLAHU EHAD 2.ALLAHU—SAMED 3.LEM JELID, VE LEM JULED 4.VE LEM JEKUN LEHU KUFUVEN EHAD

Zatim se obavi ruku i sedžde. Poslije toga je sjedenje na kojem se uči Ettehijjatu, salavati i dova. I zatim se preda selam.

  • Lijepo da je napisan i ovaj članak, no čitatelji neupućeni u ove stvari nemaju zapravo glavnu informaciju o ovome: O čemu se ovdje zapravo radi? Molitva? Proces? Vrsta čokolade? Daleki istočnoazijski hit zabavne muzike? I: Zašto se "bismila" piše malim, a "Fatiha" velikim? I još jedno: kur´an se - koliko ja znam kao sveta knjiga piše jedino i samo VELIKIM slovom. Molimo autora da promijeni i doda ove informacije. Hvala najljepša!--Mediteran (razgovor) 22:00, 19 juli 2012 (CEST)Odgovori[odgovori]
Bismilla nigdje (u članku, ne ovdje) nije bila napisana malim početnim slovom, a Fatiha je svuda bila napisana velikim, kako i treba. Imenica "Kur'an" piše se uvijek velikim početnim slovom, ali se izvedeni pridjev "kur'anski/-a/-o" uvijek piše malim. -- KWiki (razgovor) 00:06, 20 juli 2012 (CEST)Odgovori[odgovori]
Nazad na stranicu "Sabahski sunnet".