Glagolska
vremena
Perfekt
Imperfekt
Pluskvamperfekt
Aorist
Prezent
Futur prvi
Futur drugi

Prezent (lat. praesens = sadašnji) naziv je za sadašnje vrijeme u jezicima. Neki jezici imaju jedan oblik prezenta, a neki više njih. Prezent obuhvata radnju u trenutku govora (izražava sadašnjost). Tvori se dodavanjem četiri vrste nastavaka na prezentsku osnovu. Prezentsku osnovu dobijamo kada od trećeg lica jednine oduzmemo nastavak.

U bosanskom jeziku uredi

Prezent ili sadašnje vrijeme u standardnom bosanskom jeziku tvori se od glagolske osnove i nastavaka -em, -jem, -am i -im (to je tradicionalna podjela nastavaka).

lice i broj -em -jem -am -im
1. jd. pišem ratujem pjevam radim
2. jd. pišeš ratuješ pjevaš radiš
3. jd. piše ratuje pjeva radi
1. mn. pišemo ratujemo pjevamo radimo
2. mn. pišete ratujete pjevate radite
3. mn. pišu ratuju pjevaju rade

U prezentu se provodi palatalizacija kad se suglasnici k, g, h nađu pred nastavkom -em:

 • tečem - teku, možeš - mogu, strižem - strigu, pečem - peku

U glagolima s nastavkom -jem provodi se jotovanje:

 • skakati - skačem, glodati - glođem, rezati - režem

Prezent pomoćnih glagola uredi

Prezent pomoćnih glagola biti i htjeti:

glagol biti jednina množina
naglašeni prezent
 1. jesam
 2. jesi
 3. jest
 1. jesmo
 2. jeste
 3. jesu
nenaglašeni prezent
 1. sam
 2. si
 3. je
 1. smo
 2. ste
 3. su
dvovidni prezent
 1. budem
 2. budeš
 3. bude
 1. budemo
 2. budete
 3. budu
glagol htjeti jednina množina
naglašeni prezent
 1. hoću
 2. hoćeš
 3. hoće
 1. hoćemo
 2. hoćete
 3. hoće
nenaglašeni prezent
 1. ću
 2. ćeš
 3. će
 1. ćemo
 2. ćete
 3. ću
zanijekani prezent
 1. neću
 2. nećeš
 3. neće
 1. nećemo
 2. nećete
 3. neće

Vanjski linkovi uredi