Glagolska
vremena
Perfekt
Imperfekt
Pluskvamperfekt
Aorist
Prezent
Futur prvi
Futur drugi

Futur prvi (lat. futurus = budući), također futur I ili buduće vrijeme glagola u bosanskom jeziku tvori se od nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola htjeti i infinitiva.

Primjeri futura uredi


Futur prvi glagola raditi:

lice jednina množina
1. ja ću raditi mi ćemo raditi
2. ti ćeš raditi vi ćete raditi
3. on će raditi oni će raditi

Specifična futuru prvom jest morfološka promjena koja nastaje u inverziji pomoćnog glagola i infinitiva pa glagoli čiji infinitiv završava s -ti gube dio infinitivnog nastavka:

lice jednina množina
1. radit ću radit ćemo
2. radit ćeš radit ćete
3. radit će radit će

Iako se zadržava u pisanju, krnji se infinitvni nastavak -t ne izgovara. Glagoli čiji infinitivi završavaju na -ći ne prolaze kroz istu promjenu:

lice jednina množina
1. peći ću peći ćemo
2. peći ćeš peći ćete
3. peći će peći će

Futur prvi pomoćnih glagola uredi


Futur prvi pomoćnih glagola biti i htjeti:

glagol biti glagol htjeti
Futur prvi
 1. ja ću biti
 2. ti ćeš biti
 3. on/ona/ono će biti
 1. mi ćemo biti
 2. vi ćete biti
 3. oni/one/ona će biti
 1. ja ću htjeti
 2. ti ćeš htjeti
 3. on/ona/ono će htjeti
 1. mi ćemo htjetii
 2. vi ćete htjeti
 3. oni/one/ona će htjeti
Futur prvi - inverzija
 1. bit ću
 2. bit ćeš
 3. bit će
 1. bit ćemo
 2. bit ćete
 3. bit će
 1. htjet ću
 2. htjet ćeš
 3. htjet će
 1. htjet ćemo
 2. htjet ćete
 3. htjet će

Upotreba uredi


 • Futur prvi koristi se za radnju koja će se dogoditi ili nastaviti događati kasnije u odnosu na trenutak u kojem se izražavamo:
Posljedice uragana Katrina osjećat će se godinama.
U ovom primjeru nije nužno jasno je li se uragan već dogodio u trenutku kad govorimo o njegovim posljedicama, tj. osjećaju li se već posljedice uragana. To je ujedno i nevažno za upotrebu futura prvog: posljedice će se osjećati u budućnosti u odnosu na trenutak kad je predviđanje u posljedicama iskazano te je stoga pravilno koristiti futur prvi.
 • Česta je pojava zamjene futura prvog prezentom nesvršenog vida:
Stižem prvim vozom. umjesto Stići ću prvim vlakom.