Postmoderna arhitektura

Postmoderna arhitektura ili post-modernizam je period čiji su se prvi primjeri počeli pojavljivati 1950-ih a a koji još uvijek traje.

Ovaj članak je dio
serije o  
historiji arhitekture
Neolitska arhitektura
Stara egipatska arhitektura
Sumerianska arhitektura
Klasična arhitektura
Stara grčka arhitektura
Rimska arhitektura
Bizantijska arhitektura
Srednjovijekovna arhitektura
Romanska arhitektura
Gotička arhitektura
Renesansna arhitektura
Barokna arhitektura
Neoklasična arhitektura
Neogotička arhitektura
Moderna arhitektura
Postmoderna arhitektura
Članci u kategoriji o arhitekturi
Ovaj članak je dio serije o
Postmodernoj arhitekturi.
Arhitektura kritičkog regionalizma
Dekonstrukcija
Biblioteka u Denveru

Post-modernizam u arhitekturi je razmišljanje koje se razvilo sa povratkom humora, ornamentike i impliciranja u arhitekturi kao odgovor formalizmu Međunarodnog stila moderne.

Kao u mnogim kulturološkim pokretima, neke od najjasnijih i vidljivijih ideja post-modernizma se mogu naći u arhitekturi. Funkcionalnost i formalizacija, prostor i oblici moderne su u post-moderni bili zamjenjeni sa beskurpuloznim raznolikim estetikama, stilovi su se sudarali, stvarane se jedinstvene forme bez premca, te su se počeli javljati novi pogledi na to kako se gledaju poznati stilovi i stvaranje prostora.

Postmoderna arhitektura se također smatra i neo-eklektičnom. Taj eklekticizam je obično se povezivao sa čudnim uglovima i neobičnim površinama.

Moderni arhitekti smatraju post-moderne zgrade vulgarnim i pretrpanim glupostima dok post-moderni arhitekti objašnjavaju moderne zgrade bezdušnim i dosadnim. Razlika u mišljenjima se svodi na to raliku u ciljevima: Modernizam se bazira na minimalnom i istinskom korištenju materijala kao i izbacivanju ornamentike dok se post-modernizam bazira na odbijanju striktnih pravila koje je donio modernizam te teži ka kompleksnosti i igri sa građevinskim tehnikama, uglovima i stilističkim implikacijama.Nedovršeni članak Postmoderna arhitektura koji govori o arhitekturi treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.