Planckova masa

Planckova masa, je fizikalna konstanta, sa oznakom mP, a to je jedinica mase, jednaka 2,17644(11)×10−8 kilograma.

Planckova masa se određuje sa:

≈ 1,2209 x 1019 GeV/c2 = 2,17644(11) x 10-8 kg

gdje je cbrzina svjetlosti u vakuumu, G – gravitacijska konstanta i ħ - reducirana Planckova konstanta. Dvije brojke u zagradama prestavljaju standardnu grešku.

Fizičari elementarnih čestica i kosmolozi često koriste reduciranu Planckovu masu, koja iznosi:

≈ 4,340 10-6 g = 2.43 × 1018 GeV/c2

Dodani faktor 1/√8π pojednostavljuje brojne jednačine u općoj teoriji relativnosti. Ime je dobila po Maxu Plancku, jer je to otprilike veličina na koju kvant djeluje.

ZnačajUredi

Planckova masa je masa Planckove čestice, teoretske minijaturne crne rupe, čiji Scwarzschildov poluprečnik je jednak Planckovoj dužini.

Također pogledajteUredi

ReferenceUredi

  1. Peter Gabriel Bergmann: "The riddle of gravitation" [1]
  2. Sivaram C.: "WHAT IS SPECIAL ABOUT THE PLANCK MASS?" PDF
  3. Johnstone Stoney: Phil. Trans. Roy. Soc. 11, (1881)