Pirit (mineral)

(Preusmjereno sa Pirit)

Pirit je sulfidni mineral, čija je formula FeS2. Zbog metalnog sjaja i mesingano žute boje se naziva lažno zlato, zbog sličnosti sa zlatom. Pirit je najčešći sulfidni mineral. Naziv mu je izveden iz grčke riječi πυρίτης (puritēs) – vatreni, zbog varnice koju daje prilikom ukresavanja na čeliku ili kremenu. Nekada se u njegovu kristalnu rešetku umetnu i ioni arsena pa time dobijamo arsenopirit, a kada se umetnu ioni bakra halkopirit. Formula arsenopirita je FeAsS a halkopirita CuFeS.

Pirit
Pirit
Općenito
KategorijaMineral
Hemijska formulaFeS2
Identifikacija
Bojamesingano žuta
Kristalni sistemkubični
Kalavostslaba
Tvrdoća6 - 6,8
Sjajmetalni
Ogrebsivo-crn
Relativna gustoća4.95–5.10

Osobine

uredi

Kristalizira u kubičnom kristalnom sistemu. Dolazi najčešće u kristalima oblika kocke i oktaedra. Pirit dolazi sa ostalim sulfidnim i oksidnim mineralima, u kvarcnim žilama, sedimentnim i metamorfnim stijenama i u ležištima uglja. Pirit se upotrebljava za proizvodnju sumpor dioksida, za upotrebu u industriji papira, proizvodnji sumporne kiseline, itd.