Patrijarh (kršćanstvo)

Patrijarh ("otac-vođa"; vidi starogrčko značenje riječi patrijarh) je riječ koja se upotrebljava uglavnom za duhovnog vođu kršćanske crkve: uglavnom episkopa, u pravoslavnoj crkvi, odnosno biskupa, u katoličkoj crkvi (biskup je latinizirana izvedenica od grčke riječi episkop, doslovno "nadglednik"). Budući da je episkop - biskup u stvari "nadglednik" ili "superintendant," on je duhovni vođa crkve. Vođe prvih pet ranih crkava (Rim, Konstantinopolj, Aleksandrija, Antiohija i Jerusalim) su svi bili patrijarsi i episkopi-biskupi.

U Rimokatoličkoj crkvi, patrijarh je jedan od dvanaestorice visokih biskupa:

Također pogledajte uredi