Patogeneza (grč. πάθος – patos = patnja, bolest + γένεσις – genesis = postanak, kreacija) je proces kojim se razvija bolest ili poremećaj. Može uključivati faktore koji doprinose ne samo nastanku bolesti ili poremećaja, već i njenom napredovanju i održavanju.[1]

Tipovi patogeneze uključuju mikrobnu ifekcije, upale, malignosti i razgradnju tkiva. Naprimjer, bakterijska patogeneza je proces kojim bakterije izazivaju zaraznu bolest.

Većina bolesti je uzrokovana višestrukim procesima. Naprimjer, određeni kanceri nastaju zbog disfunkcije imunskog sistema (koža tumor i limfom nakon transplantacije bubrega, što zahtijeva imunosupresiju).[2][3]

Patogene mehanizme bolesti (ili stanja) pokreću osnovni uzroci, koji bi, ako se kontrolišu, omogućili da se bolest spriječi.[4] Često se potencijalni uzrok identifikuje epidemiološkim zapažanjima prije nego što se može povući patološka veza između uzroka i bolesti. Patološka perspektiva se može direktno integrirati u epidemiološki pristup u interdisciplinarnom polju molekulske patološke epidemiologije.[5] Molekulskaa patološka epidemiologija može pomoći u procjeni patogeneze i uzročnosti putem povezivanja potencijalnog faktora rizika s molekulskim patološkim potpisima bolesti.[6] Dakle, molekulska patološkoepidemiološka paradigma može unaprijediti područje uzročno zaključivanje.

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ Gellman, Marc D.; Turner, J. Rick, ured. (2013). Encyclopedia of Behavioral Medicine. New York: Springer. str. 716. ISBN 978-1-4419-1380-7.
  2. ^ Fox A (2010). General aspects of bacterial pathogenesis. University of South Carolina School of Medicine: Microbiology and Immunology On-line Textbook.
  3. ^ Porta M, Greenland S, Hernán M, dos Santos Silva I, Last JM, ured. (2014). A dictionary of epidemiology (6th izd.). Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199976737.
  4. ^ Last, JM, ured. (2000). A Dictionary of Epidemiology (4th izd.). Oxford: Oxford University Press. str. 132. ISBN 978-0-19-977434-0.
  5. ^ Ogino S, Stampfer M (2010). "Lifestyle factors and microsatellite instability in colorectal cancer: the evolving field of molecular pathological epidemiology". J. Natl. Cancer Inst. 102 (6): 365–7. doi:10.1093/jnci/djq031. PMC 2841039. PMID 20208016.
  6. ^ Ogino S, Chan AT, Fuchs CS, Giovannucci E (2011). "Molecular pathological epidemiology of colorectal neoplasia: an emerging transdisciplinary and interdisciplinary field". Gut. 60 (3): 397–411. doi:10.1136/gut.2010.217182. PMC 3040598. PMID 21036793.

Dopunska literatura

uredi