Organizacijsko-političko vijeće Jugoslavije

Organizacijsko-političko vijeće je bilo jedan od pet domova Savezne skupštine SFRJ od 1963. do 1968., kao vijeće delegata radnih ljudi u radnim zajednicama.[1] Postojalo je i na nivou socijalističkih republika.[2] Ostala vijeća bila su: Savezno vijeće, Prosvjetno-kulturno vijeće, Socijalno-zdravstveno vijeće i Privredno vijeće.

Vijeće je imalo 120 zastupnika, a birale su ih općinske skupštine. Poslaničke kandidate su predlagali radni ljudi u radnim zajednicama odgovarajuće oblasti rada.[3] Pravo da bude biran za člana Organizaciono-političkog vijeća imao je svaki član organa upravljanja radne organizacije odnosno radne zajednice, član organa upravljanja udruženja radnih organizacija, kao i funkcioner društveno-političke organizacije ili udruge čija se djelatnost odnosila na pitanja iz područja društveno-političkog sustava. Poslanik je postajao kandidat koji je zakonom određenom većinom izabran u općinskoj skupštini odnosno u općinskim skupštinama.[4]

Sve nadležnosti koje je imala Savezna skupština SFRJ, vršilo je Savezno vijeće, kao vijeće delegata građana u općinama i republikama, zajedno s drugim nadležnim vijećem, kao vijećem delegata radnih ljudi u radnim zajednicama. Savezno vijeće je ravnopravno sa Organizacijsko-političkim vijećem: pretresalo pitanja iz područja društveno-političkog sustava i iz drugih područja iz nadležnosti Savezne skupštine, osim pitanja koja su spadala u ravnopravni djelokrug drugih vijeća ili u samostalni djelokrug kojeg drugog vijeća; donosilo zakone i druge akte ukoliko to nije spadalo u ravnopravni djelokrug drugih vijeća ili samostalni djelokrug Saveznog vijeća; donosilo savezni proračun i završni račun.[5]

Organizacijsko-političko vijeće ukinuto je ustavnim amandmanima VIII - XIX od 26. 12. 1968. (istovremeno je ukinuto i Savezno vijeće nadležnosti kojeg su prenesene na Vijeće naroda Savezne skupštine). Umjesto njega osnovano je Društveno-političko vijeće koje je djelovalo do donošenja Ustava SFRJ 1974., a birali su ga građani neposredno.[6]

Pogledaje također

uredi

Reference

uredi
  1. ^ Članak 165. Ustava Socijalističke federativne republike Jugoslavije (1963)
  2. ^ Članak 172. Ustava Socijalističke republike Srbije (1963)
  3. ^ Članovi 166. i 167. Ustava SFRJ (1963)
  4. ^ Članovi 168. i 169. Ustava SFRJ (1963)
  5. ^ Članovi 173. i 177. Ustava SFRJ (1963)
  6. ^ Amandman VIII, tačka 2, stav 3 (1968) na Ustav SFRJ (1963)