Oktan je bezbojna tekućina koja spada u grupu alkana.

Oktan
Općenito
Hemijski spojOktan
Druga imenan-oktan
Molekularna formulaC8H18
CAS registarski broj111-65-9
Kratki opisbezbojna tekućina
Osobine1
Molarna masa114,22 g/mol
Agregatno stanjetekuće
Gustoća0,703 g/cm3
Tačka topljenja−57 °C
Tačka ključanja126 °C
Pritisak pare15 hPa pri 20 °C
Rastvorljivost0,1 g/l u vodi
Rizičnost
NFPA 704
3
0
0
 
1 Gdje god je moguće korištene su SI jedinice. Ako nije drugačije naznačeno, dati podaci vrijede pri standardnim uslovima.

Osobine uredi

Oktan je čista, bezbojna, lahko zapaljiva tekućina. Kritična tačka gorenja iznosi 13 °C, dok je tačka paljenja 210 °C. U smjesi sa zrakom u koncentracijama između 1 i 6,5% može prouzrokovati eksploziju. Vrlo se slabo rastvara u vodi. U prirodi se nalazi kao sastavni dio nafte. Postoji 18 izomera oktana:

 • n-oktan
 • 2-metil heptan
 • 3-metil heptan
 • 4-metil heptan
 • 2,2-dimetil heksan
 • 2,3-dimetil heksan
 • 2,4-dimetil heksan
 • 2,5-dimetil heksan
 • 3,3-dimetil heksan
 • 3,4-dimetil heksan
 • 3-etil heksan
 • 2,2,3-trimetil pentan
 • 2,2,4-trimetil pentan (izooktan)
 • 2,3,3-trimetil pentan
 • 2,3,4-trimetil pentan
 • 3-etil 2-metil pentan
 • 3-etil 3-metil pentan
 • 2,2,3,3-tetrametil butan

Svi izomeri, osim 2,2,3,3-tetrametil butana, su na sobnoj temperaturi u tekućem agregatnom stanju. Izooktan (2,2,4-trimetil pentan) služi kao referentni spoj kod određivanja oktanskog broja pogonskih goriva.