Sura Nuh (arapski: سورة نوح) je 71. sura Kur'ana. Sastoji se od 28 ajeta i spada u mekanske sure, sure objavljene u Meki.

سورة نوح
Nuh
Nuh
Prikaz prve stranice sure Nuh
KlasifikacijaMekanska
Džuz29.
Red. br. u Kur'anu71.
Br. ajeta u suri28
Br. riječi227
Br. slova947

Sadržaj

uredi

U suri se kazuje o božijem poslaniku Nuhu po čemu je sura i dobila naziv. Relativno je kratka sura i cijela je posvećena spomenutom poslaniku.

Nuh je poslan narodu nevjerničkom kojeg je pozivao na vjerovanje u jednog boga. O tome se u Kur'anu, u prvom dijelu sure, kaže:

U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!

1. "Mi smo poslali Nuha narodu njegovu: 'Opominji narod svoj prije nego što ga stigne kazna bolna!'"
2. "O narode moj", govorio je on, "ja sam vam zbilja opominjatelj jasni!"
3. Allahu robujte i Njega se bojte i meni poslušni budite.

4. On će vam grijehe vaše oprostiti i u životu vas do određenog časa ostaviti, a kada Allahov određeni čas dođe, zaista se neće, neka znate, odgoditi."

– Kur'an, sura Nuh, prva 4 ajeta[1]

U drugom dijelu sure, kazuje se o Nuhovom obraćanju Gospodaru pri čemu se Nuh žali da njegov narod nije primio pouku i da je postao samo još gori u svome nevjerovanju. U nastavku se navode Allahove blagodati, kao što je kiša, i čuda stvaranja, kako čovjeka tako i dijela univerzuma.

Nuh se dalje obraća svome Stvoritelju govoreći o tome kako njegov narod ne napušta vjerovanje u idole poput Vedda, Suvaa, Jegusa, Jeuka ili Nesra. Važno je napomenuti da su neki od ovih idola bili i idoli preislamskih Arapa. Pri tome Nuh moli svoga Gospodara da nasilnicima poveća njihovu zabludu.

U zadnjem dijelu sure spominje se poznati događaj kada je narod Nuhov potopljen. Osim toga, Nuh moli Allaha da kazni nevjernike i obraća mu se sa molbom.


25. "I oni su zbog grijehova svojih potopljeni i u vatru će biti uvedeni i nikoga sebi, mimo Allaha, kao pomagače neće naći.
26. I Nuh reče: 'Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika,
27. jer ako ih ostaviš, oni će robove Tvoje u zabludu zavoditi i samo će griješnika i nevjernika rađati!

28. Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a nasilnicima samo propast povećaj!'"

– Kur'an, sura Nuh, od 25. do 28. ajeta[1]

Također pogledajte

uredi

Reference

uredi
  1. ^ a b "Tefsir sure Nuh od Ibn-Kesira" (PDF). ummet.at. Arhivirano s originala (PDF), 25. 10. 2020. Pristupljeno 16. 9. 2016.

Vanjski linkovi

uredi