Nikola Kovačević

Nikola Kovačević, pripadnik srpske teritorijalne odbrane osuđen za krivično djelo zločina protiv čovječnosti nad Bošnjacima iHrvatima u Bosanskoj krajini.

Sud BiH je 3. novembra 2006. godine osudio Nikolu Kovačevića na kaznu zatvora u trajanju od 12 godina. Osuđen je za zločine počinjene od aprila do augusta 1992. godine na širem području Bosanske krajine, kada je učestvovao u odvođenju civila u koncentracioni logor Manjača, te njihovom mučenju i ubijanju u Sanskom Mostu.

Vanjski linkovi uredi