Neologizam (grč. νεολογισμός; néos = nov, lógos = riječ) je nova riječ koja još nije u potpunosti postala dio aktivnog govora. Porijeklo riječi dolazi iz francuskog néologisme i počela se upotrebljavati u periodu između 1790. – 1800. U psihijatriji, to je nova riječ koja se često sastoji od kombinacije sa drugim riječima, i koju može shvatiti samo osoba koja izgovara tu riječ; javlja se najčešće u govoru šizofreničara. [1]

Neologizam može biti i nova riječ formirana spajanjem druge dvije i kombinirajući njihova značenja, npr. riječ "smog” je spoj “dima” i “magle” (eng. Smoke+fog = smog). Također, “motel" je riječ nastala kombinacijom “motora” i “hotela”. [2]

Lista najpoznatijih neologizama

uredi

Reference

uredi