Modra rijeka (poema)

Pjesma Modra rijeka je djelo bosanskohercegovačkog pjesnika - Maka Dizdara. Ovo djelo je okrunilo Dizdarev pjesnički put i njena hermetičnost i mnogoznačnost, njena melodija i njena struktura, u kojoj se ritam narodne pjesme i začuđujuća zvukovna orkestracija prepliću sa neslućenim naznakama nečega što se nagovještava, što postoji, a što se ne zna, privukli su mnoge koji su dali svoj sud o ovoj Dizdarevoj pjesmi.[1] Poetsku zbirku Modra rijeka s istoimenom pjesmom, evropska kritika apostrofirala je kao evropsku pjesmu. Na stihove Modre rijeke Indexi su davne 1978. godine napisali muziku, a prije njih je to uradio i Arsen Dedić.[2] Ova pjesma se najprije pojavila na Struškim večerima poezije 1969. godine, a zatim je objavljena te iste godine u nekoliko listova i časopisa. Nakon toga je uvrštena u drugo izdanje Kamenog spavača 1970. godine da bi potom bila izostavljena iz trećeg izdanja i uvrštena kao uvodna pjesma u novu zbirku pod nazivom Modra rijeka (1971.). U raznim verzijama, često i sa mnogo štamparskih grešaka, ova pjesma se pojavljivala u mnogim tadašnjim jugoslavenskim listovima i časopisima. Jezička struktura ove pjesme odmah na početku označena je kao ključ za njeno razumijevanje, Pri istraživanju poetske strukture, Modra rijeka može se posmatrati kroz jezički izraz (zvukovni sloj i značenski sloj) i svijet književnog djela (sloj subjektivnog viđenja, sloj predmetne stvarnosti, sloj misaone suštine). Nesumnjivo je da je Modra rijeka u filozofskom i u poetskom, ali i u lingvističkom smislu, najpotpunija i najzaokruženija pjesma Maka Dizdara.

U konačnoj verziji (objavljenoj u zbirci Modra rijeka (1971.), ova pjesma ima ovakav izgled:

Mòdrā rijèka

Nìkto nè znā gdjè je òna

Màlo známo àl je znâno

Iza gòre iza dòla

Iza sèdam iza òsam

I jòš hùđē i jòš lùđē

Prèko môrnīh prèko gôrkīh

Prèko glòga prèko dràče

Prèko žège prèko stège

Prèko slútnjē prèko súmnjē

Iza dèvet iza dèset

Tàmo dòlje ispod zèmlje

I ònamo ispod nèba

I jòš dùbljē i jòš jàčē

Iza šútnjē iza tmàče

Gdje pijètlovi nè pjevajū

Gdje se nè znā za glâs ròga

I jòš hùđe i jòš lùđe

Iza ûma iza bòga

Ìma jèdna mòdrā rijèka

Širòka je dubòka je

Stô godīnā širòka je

Tìsuć ljêta dubòka jèst

O duljìni i nè sānjāj

Tmà i tmùša nèprebōlnā

Ìma jèdna mòdrā rijèka

Ìma jèdna mòdrā rijèka

Vàlja nàma prèko rijèke[1]

Zvukovni sloj uredi

Pjesma "Modra rijeka" je sastavljena od trinaest distiha i jednog stiha ("Ima jedna modra rijeka"). Taj izdvojeni stih pri kraju pjesme je veza između prvog dijela, koji služi kao uvod, i zaključka o modroj rijeci. Također, pjesma je pisana u osmercu sa cezurom na četvrtom stihu, što cjelini daje ton narodne pjesme. Oko šezdeset posto riječi je dvosložno, što daje ritam koji je karakterističan za narodne pjesme.

U pjesmi imamo pravilno smjenjivanje silaznih i uzlaznih akcenata i približno jednaku zastupljenost vokala, što čitavoj pjesmi daje odmjeren ton.

Značenski sloj uredi

Pjesma Modra rijeka jedna je od najboljih pjesničkih ostvarenja Maka Dizdara. U pjesmi rijeka je zapravo, simbol, a kako će čitalac taj simbol tumačiti zavisi od njega samog. Zato ova pjesma predstavlja poetiku tajne. Pjesnik ne otkriva šta se nalazi na drugoj strani rijeke, ni zašto je tako važno i vrijedno truda preći tu rijeku, već pušta čitaocu vlastito tumačenje simbola modre rijeke. Pjesnik pjesmu počinje arhaičnom riječi nikto aludirajući da se još od davnine i najstarijih vremena pokušava otkriti gdje je, zapravo, ta modra rijeka, kojoj svi krajem života težimo, šta se dešava poslije smrti, gdje se duša seli, koliko smo blizu modroj rijeci odnosno smrti, tj. prelasku na drugi svijet.

Sloj subjektivnog viđenja uredi

Budući da je rijeka simbol, ova se pjesma često povezuje sa bošnjačkom usmenom predajom o Sirat-ćupriji. U drugom stihu upotrijebljeni su glagoli znano i znamo. Glagol znamo pjesnik je upotrijebio da bi rekao da svi o Sirat-ćupriji ,odnosno, modroj rijeci, ili onom što nas čeka sa druge strane rijeke znamo nešto iz domena vlastitog iskustva. Glagol znano označava postojanje rijeke, ali to postojanje nije potvrđeno. Čitanjem ove pjesme shvatamo da ona podsjeća na epski način pripovijedanja ili na bajku. Rijeka je negdje iza gora, iza dola, gdje pijetlovi ne pjevaju i gdje se ne zna za glas roga. Ona je iza tmače, iza potpunog mraka i tame, nesaznana i nespoznana. Sto godina široka je, a tisuć ljeta duboka jest. Upotrebom punog oblika pomoćnog glagola jest, pjesnik produžava dubinu te rijeke, pokušavajući je nama dočarati.

Sloj predmetne stvarnosti uredi

Majstorstvo pjesnika ogleda se u ponavljanjima veznika i , prijedloga iza i preko. Veznik iza ponavlja se deset puta, veznik preko devet puta, veznik i osam puta. Prebrojavanjem uočavamo da je pjesmu pjesnik napisao kao odbrojavanje, odnosno htio je tim odbrojavanjem reći da smo sve bliže i bliže modroj rijeci, da smo bliže onome što nas sve čeka, što je iza boga, odnosno, bliže smo smrti koju ne može dosegnuti ni sam svemogući bog. Svi stihovi su osmerci, posljednji je deveterac.

Sloj misaone suštine uredi

Postojanje modre rijeke samo je konstatovano u devetoj strofi, da bi na kraju pjesnik potpuno i izvjesno potvrdio to postojanje ponavljanjem stiha ima jedna modra rijeka i dodavanjem stiha valja nama preko rijeke. U tom stihu valja nama preko rijeke sadržana je poenta cijele pjesme. Dakle, svi ćemo morati prijeći tu rijeku, da bismo saznali šta nas to na drugoj obali čeka.

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ a b http://www.avlija.me/eseji/muhamed-sator-smisao-modre-rijeke
  2. ^ "Arhivirana kopija". Arhivirano s originala, 18. 7. 2013. Pristupljeno 26. 1. 2014.CS1 održavanje: arhivirana kopija u naslovu (link)


  Nedovršeni članak Modra rijeka (poema) koji govori o književnosti treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.