Question book-new.svg Ovaj članak ili neka od njegovih sekcija nije dovoljno potkrijepljena izvorima (literatura, web-stranice ili drugi izvori).
Ako se pravilno ne potkrijepe pouzdanim izvorima, sporne rečenice i navodi mogli bi biti obrisani. Pomozite Wikipediji tako što ćete navesti validne izvore putem referenci te nakon toga možete ukloniti ovaj šablon.

Osnovna mjerna jedinica za mjerenje mase je kilogram Označava se sa kg.

Jedan kilogram je definisan na I generalnoj konferenciji za utege i mjere 1889. u Parizu kao masa međunarodne pramjere (etalona) koja se čuva u Međunarodnom uredu za mjere i utege (BIPM) u Sévresu kraj Pariza.

Kilogram je jedina osnovna jedinica sa prefiksom, gram se definiše kao izvedena jedinica, jednaka 1/1000 kilograma. Prefiksi se dodaju na gram, a ne kg.

Ostale mjere za masuUredi

decigram dg 10-1 g dekagram dag 101 g
centigram cg 10-2 g hektogram hg 102 g
miligram mg 10-3 g kilogram kg 103 g
microgram dg 10-6 g megagram (tona) t 106 g
nanogram ng 10-9 g gigagram Gg 109 g
pikogram pg 10-12 g teraagram Tg 1012 g
femtoogram fg 10-15 g petagram Pg 1015 g
atogram ag 10-18 g eksagram Eg 1018 g
zeptogram zg 10-21 g zrtagram Zg 1021 g
yotogram yg 10-24 g yotagram Yg 1024

Stare mjere za masuUredi

metrička centa (kvintal) 1 q = 100 kg
1vagon = 10000 kg = 10 t
1 funta = 0,4536 kg
1 oka = 1,28 kg


Američki sistem mjeraUredi

Avoirdupois sistem mjeraUredi

Avoirdupois sistem mjera je sistem za mjerenje mase koji se temelji na funti koja ima šesnaest unca. U službenoj upotrebi se nalazi u USA, iako se zadržao i u Kanadi i Ujedinjenom kraljevstvu neslužbeno.


Jedinica Iznos SI sistem
1 grain (gr) 1/7000 lb 64.79891 mg
1 dram (dr) 27 11/32 gr 1.7718451953125 g
1 unca (oz) 16 dr 28.349523125 g
1 funta (lb) 16 oz 453.59237 g
1 stodio (cwt) 100 lb 45.359237 kg
1 short tona 20 cwt 907.18474 kg

Troy sistem masaUredi

Kod žita veličine su jednake kao i kod Avoirdupois sistema

Jedinica Iznos SI vrijednost
1 pennyweight (dwt) 24 gr 1.55517384 g
1 troy unca (oz t) 20 dwt 31.1034768 g
1 troy funta (lb t) 12 oz t 373.2417216 g


Također pogledajteUredi

IzvoriUredi

BIPM Međunarodni biro za težine i mere