Mile Dedaković

Mile Dedaković (4. jula 1951.) je penzionisani brigadir Hrvatske vojske. Također poznat i po svom ratnom nadimku Jastreb, Dedaković je najpoznatiji kao zapovjednik 204. vukovarske brigade i odbrane grada Vukovara tokom bitke 1991. početkom Domovinskog rata.

Biografija uredi

Dedaković je rođen u srijemskom selu Nijemci u istočnoj Hrvatskoj. Diplomirao je na akademiji zračnih snaga Jugoslavenske narodne armije. Početkom 1990. imao je čin potpukovnika u JNA.

Sa raspadom Jugoslavije, Dedaković se u ljeto 1991. stavlja na raspolaganje novoj hrvatskoj vlasti i pristupa Zboru narodne garde (ZNG). Kao jedan od rijetkih tada dostupnih iskusnih oficira, Dedaković je postavljen za komandanta odbrane Vukovara koji se uskoro našao pod napadom pod napadom JNA i pobunjenih hrvatskih Srba.

Nakon što je Dedaković preuzeo komandu, sve jedinice u odbrani grada preustrojene su u 204. brigadu ZNG-a u septembru 1991. godine. U vrijeme osnivanja, brigada je brojala 1.803 vojnika, te joj je područje djelovanja bilo općina Vukovar, koja je uključivala gradove Vukovar i Ilok, kao i brojna okolna sela. Dedaković je bio komandant brigade u prvoj fazi opsade Vukovara do početka oktobra, kada je bio raspoređen u obližnje Vinkovce, a komandant brigade postaje Branko Borković "Mladi Jastreb".

Sredinom oktobra Dedaković je zadužen za organiziranje proboja prema Vukovaru, koji je u međuvremenu odsječen od ostatka Hrvatske. Iako u početku uspješan, hrvatski kontranapad opozvao je hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, pod pritiskom Evropske zajednice. To je omogućilo jugo-srpskim snagama da ponovno zauzmu izgubljene položaje. 18. novembra 1991. Vukovar je pao u srpske ruke.

22. nobembra 1991. Dedaković i predsjednik HSP-a Dobroslav Paraga su uhapšeni. Tokom boravka u zatvoru, Dedaković je bio učestalo premlaćivan. Novo-osnovana "Komisija za Vukovar" na čelu sa Josipom Manolićem tada proglašava Dedakovića i Paragu krivcima za pad Vukovara te ih optužuje da su agenti Kontraobavještajne službe JNA (KOS), te da su spremali napad na Banske dvore. Vrhovni sud Republike Hrvatske 13. decembra 1991. donosi rješenje kojim su sve optužbe protiv Dedakovića i Parage odbačene kao neosnovane. Nakon oslobađanja, Dedaković napušta Hrvatsku vojsku i pristupa HSP-u gdje je imenovan Glavnim inspektorom HOS-a.