Mehanički talasi

Pri širenju talasa čestice sredstva ostaju na svojim mjestima i osciliraju oko ravnotežnog položaja, širi se samo stanje osciliranja odnosno prenosi se energija izvora talasa.

Proces prenošenja periodičnog poremećaja kroz elastičnu sredinu naziva se mehanički talas.

Tipovi mehaničkih talasa uredi

Transverzalni - čestice sredstva osciliraju okomito na smjer širenja talasa (npr. talas na užetu)

Longitudinalni - čestice osciliraju u smjeru širenja talasa (npr. zvučni talasi)

Talasi nastaju u izvoru talasa, a osciliranje se određenom brzinom proširi kroz sredstvo. U elastičnim su tvarima susjedne čestice međusobno povezane elastičnim silama te pomak jedne čestice iz ravnotežnog stanja uzrokuje i pomak susjednih čestica. Poremećaj ravnotežnog stanja se zbog inercije ne prenosi trenutno nego nekom konačnom brzinom. Pritom kroz sredstvo ne putuju čestice nego sam poremećaj; zato je važno razlikovati brzinu osciliranja čestica oko ravnotežnog položaja od brzine širenja talasa.

Brzina talasa zavisi o osobinama (elastičnosti i gustoći) sredstva kroz koje val prolazi.

Kada talas prelazi iz jednog sredstva u drugo ili se prostire kroz nehomogeno sredstvo, brzina i talasna dužina mu se mijenjaju, a frekvencija ostaje ista.

Važni pojmovi uredi

Talasna dužina - udaljenost najbližih tačaka koje osciliraju istom fazom

Fazna brzina - brzina kojom se valotalasi šire kroz sredstvo (jer se njome širi određena faza talasa)

Grupna brzina - brzina širenja energije

Talasna fronta - geometrijsko mjesto tačaka do kojih dopire osciliranje u određenom trenutku (*sve tačke talasne fronte imaju istu fazu osciliranje)

Valne zrake - pravci po kojima se titraji šire od čestice do čestice

U prirodi su najčešći prostorni (trodimenzionalni) talasi:

Kuglasti - valne fronte su koncentrične kugline plohe, a zrake radijalni pravci.

Ravni talas - nastaje iz beskonačno dalekog tačkastog izvora; talasne fronte su ravnine, a zrake paralelni pravci