Medžlis je lokalna organizaciona jedinica Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U hijerarhijskom smislu nakon džemata koji je osnovna jedinica, medžlis je najniža organizaciona jedinica i lokalnog je tipa jer u pravilu obuhvata džemate jednog područja.

Na teritoriji Bosne i Hercegovine egzistira ukupno 88 medžlisa.[1]

Status i organizacija uredi

Status medžlisa unutar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini regulisan je članovima (od 39. do 42) Ustava. Obično se granice jednog medžlisa poklapaju sa administrativnim granicama određene općine ili u krajnjem slučaju medžlis mogu činiti najmanje sedam džemata povezanih u jednu cjelinu. Odluku o formiranju novog medžlisa ili pripajanju postojećeg medžlisa drugom medžlisu donosi Sabor Islamske zajednice na prijedlog Rijaseta. Medžlis ima i organe a to su: skupština i izvršni odbor. Članovi i skupštine i izvršnog odbora se biraju sa područja medžlisa i to tokom izbora koji se organizuju unutar Islamske zajednice. Skupština predstavlja zakonodavni organ medžlisa sa nadležnostima utvrđenim Ustavom dok je izvršni odbor izvršno tijelo medžlisa koje se sastoji od najmanje pet a najviše od 15 članova a u zavisnosti od brojnosti pripadnika islamske zajednica na području dotičnog medžlisa. Glavni imam je po automatizmu član izvršnog odbora a nadležan je za organizaciju i izvršavanje vjerskih poslova i aktivnosti na području medžlisa a odgovoran je također i za rad imama, hatiba i muallima.

Također pogledajte uredi

Reference uredi

  1. ^ "Medžlisi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini". www.islamskazajednica.ba. Pristupljeno 8. 1. 2019.